El InCom-UAB participa en l'organització del taller "Gaming, simulation and play" en el marc de la 10a Conferència Ibèrica de Sistemes i Tecnologies de la Informació, a Portugal, el proper mes de juny

El grup d’investigació Comunicació, Videojocs i Entreteniment (InCom-UAB) coorganitza el taller "Gaming, simulation and play" en el marc de la 10a Conferència Ibèrica de Sistemes y Tecnologies de la Informació (CISTI'2015), que se celebrarà a la ciutat d’Aveiro (Portugal) del 17 al 20 de juny de 2015.

Bellaterra (23–01–2015). El taller “Gaming, simulation and play” té com a objectiu ser un punt de trobada entre investigadors, dissenyadors i usuaris per compartir i discutir investigacions i desenvolupaments. El taller pretén acollir tant resultats originals en l’àmbit teòric i metodològic, com en el desenvolupament tecnològic i de noves aplicacions. Els treballs presentats poden ser tant articles d’investigació com estudis de casos concrets o demostracions que presentin resultats originals.

Llista de las temàtiques d’interès per al taller
Playful Learning – Learning Games
Games and Active Ageing
Games and Rehab Processes
Games and Human Development
Playfulness vs Gamification
Ludic interfaces
Entertainment computing
Interdisciplinary Games research
Digital games and associated phenomena
Engagement and games

Presentacions
Les presentacions poden ser de dos tipus: paper completo (fins a 6 pàgines d’extensió) o paper curt (fins a 4 pàgines). Els treballs hauran d’estar escrits en un dels tres idiomes oficials de la conferència (anglès, castellà o portuguès) i seguir les directrius de la conferència principal i les regles de format establertes.

Tots els treballs han de presentar-se utilitzant el sistema EasyChair, disponible en l’enllaç següent: https://easychair.org/conferences/?conf=cisti-workshops2015

Dates importants
– 28–02–2015: data límit per a presentació de treballs
– 28–03–2015: notificació d’acceptació
– 11–04–2015: lliurament de treballs complets i registre
– 17/20–06–2015: Conferència CISTI 2015

Més informació
Web taller
Web CISTI'2015

 

El InCom-UAB participa en la organización del taller "Gaming, simulation and play" en el seno de la 10a Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información, en Portugal, el próximo junio

El grupo de investigación Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (InCom-UAB) coorganiza el taller "Gaming, simulation and play" en el seno de la 10a Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información (CISTI'2015), que se celebrará en la ciudad de Aveiro (Portugal) del 17 al 20 de junio de 2015.

Bellaterra (23–01–2015). El taller “Gaming, simulation and play” tiene como objetivo ser un punto de encuentro entre investigadores, diseñadores e usuarios para compartir y discutir investigaciones y desarrollos. El taller pretende abarcar tanto resultados originales en el ámbito teórico y metodológico, como en el desarrollo tecnológico y de nuevas aplicaciones. Los trabajos presentados pueden ser tanto artículos de investigación como estudio de casos concretos o demostraciones que presenten resultados originales.

Lista de las temáticas de interés para el taller:
Playful Learning – Learning Games
Games and Active Ageing
Games and Rehab Processes
Games and Human Development
Playfulness vs Gamification
Ludic interfaces
Entertainment computing
Interdisciplinary Games research
Digital games and associated phenomena
Engagement and games

Presentaciones
Las presentaciones pueden ser de dos tipos: paper completo (hasta 6 páginas de extensión) o paper corto (hasta 4 páginas). Los trabajos deberán estar escritos en uno de los tres idiomas oficiales de la conferencia (inglés, español o portugués) y seguir las directrices de la conferencia principal, y reglas de formato establecidas.

Todos los trabajos deben presentarse utilizando el sistema EasyChair, disponible en el siguiente enlace: https://easychair.org/conferences/?conf=cisti-workshops2015

Fechas importantes
– 28–02–2015: fecha límite para presentación de trabajos
– 28–03–2015: notificación de aceptación
– 11–04–2015: entrega de trabajos completos y registro
– 17/20–06–2015: Conferencia CISTI 2015

Más información
Web taller
Web CISTI'2015