El periodisme com a activitat laboral és el tema del nou llibre de la col·lecció Atlántica de Comunicación

Roseli Figaro és l’editora i José Marques de Melo signa el pròleg. Los cambios en el mundo del trabajo del periodista és el títol de l’últim llibre fruit del conveni entre l’Editorial UOC i l’InCom-UAB

Barcelona, 16–12–2015. ¿Com observa el professional de la informació els canvis desencadenats per al tecnologia digital? ¿Què pensa el periodista sobre la seva pròpia feina i sobre el periodisme en general? ¿Com l’activitat laboral li acaba organitzant la vida privada? ¿Quin tipus de consumidor mediàtic és el periodista? Aquestes són les preguntes clau que guien el contingut del llibre. A partir d’un estudi profund i detallat sobre una mostra de professionals del periodisme, homes i dones, s’assoleix una reflexió estimulant i provocadora sobre com s’estan conformant actualment les rutines periodístiques.

El text mostra els resultats de diversos estudis realitzats al Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho (CPCT), de la Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (Brasil) (ECA/USP). Roseli Figaro, editora de l’obra, és la coordinadora d’aquest centre i els altres dos autors, Cláudia Nonato i Rafael Grohmann, són integrants de la mateixa. A més a més, avala l’obra José Marques de Melo, autor no només del pròleg sinó també de l’epíleg de la publicació.

El text és el cinquè volum de la col·lecció de l’Editorial UOC Atlántica de Comunicación amb la participació de l’InCom-UAB, les responsables de la qual són Denise Cogo (Escola Superior de Propaganda e Marketing-ESPM, São Paulo) i Amparo Huertas Bailén (Universitat Autònoma de Barcelona).

Títols anteriors:
La creación está en el aire: juventudes, política, cultura y comunicación, de Alexandre Barbalho
El ciberacontecimiento: producción y semiosis, de Ronaldo Henn
Periodismo e imaginarios. Brasil, más allá de lo tropical y lo sensual, de Maria Badet
Hip-Hop, cultura y participación. La visibilidad de la juventud de las periferias urbanas, de Rosana Martins.

Per a més informació:

Ressenya a càrrec de Maria Camila Ardila Peña (Portal de la Comunicació InCom-UAB)

Editorial UOC

 

El periodismo como actividad laboral es el tema del nuevo libro de la colección Atlántica de Comunicación

Roseli Figaro es la editora y José Marques de Melo firma el prólogo. Los cambios en el mundo del trabajo del periodista es el título del último libro fruto del convenio entre la Editorial UOC y el InCom-UAB

Barcelona, 16–12–2015. ¿Cómo observa el profesional de la información los cambios desencadenados por la tecnología digital? ¿Qué piensa el periodista sobre su propio trabajo y sobre el periodismo en general? ¿Cómo la actividad laboral le acaba organizando su vida privada? ¿Qué tipo de consumidor mediático es el periodista? Estas son las preguntas clave que guían el contenido del libro. A partir de un estudio profundo y detallado sobre una muestra de profesionales del periodismo, hombres y mujeres, se alcanza una reflexión estimulante y provocadora sobre cómo se están conformando actualmente las rutinas periodísticas.

El texto muestra los resultados de diversos estudios realizados en Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho (CPCT), de la Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (Brasil) (ECA/USP). Roseli Figaro, editora de la obra, es la coordinadora de dicho centro y los otros dos autores, Cláudia Nonato y Rafael Grohmann, son integrantes de la misma. Además, avala la obra José Marques de Melo, autor no solo del prólogo sino también del epílogo de la publicación.

El texto es la quinta obra de la colección de la Editorial UOC Atlántica de Comunicación con la participación del InCom-UAB, cuyas responsables son Denise Cogo (Escola Superior de Propaganda e Marketing-ESPM, São Paulo) y Amparo Huertas Bailén (Universitat Autònoma de Barcelona).

Títulos anteriores:
La creación está en el aire: juventudes, política, cultura y comunicación, de Alexandre Barbalho
El ciberacontecimiento: producción y semiosis, de Ronaldo Henn
Periodismo e imaginarios. Brasil, más allá de lo tropical y lo sensual, de Maria Badet
Hip-Hop, cultura y participación. La visibilidad de la juventud de las periferias urbanas, de Rosana Martins.

Para más información:

Reseña a cargo de Maria Camila Ardila Peña (Portal de la Comunicación InCom-UAB)

Editorial UOC