La investigadora de l’InCom-UAB Carme Ferré Pavia, nova vicedegana de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB)

Carme Ferré Pavia serà la responsable del vicedeganat d’Intercanvis, Pràcticum, Treballs Final de Grau i Alumni

Bellaterra, 15–12–2015. La professora titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) i directora del grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB) Carme Ferré Pavia ha estat elegida nova vicedegana de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), en les eleccions celebrades avui 15 de desembre de 2015, al matí.

Carme Ferré Pavia forma part de l’única candidatura que optava a les eleccions, amb un equip encapçalat per la degana María José Recoder Sallarès, i que compta amb el vicedegà de Relacions Institucionals, Carles Llorens Maluquer (que formava part de l’anterior equip de deganat); el vicedegà de Docència, Professorat i Estudiants, David Paloma Sanllehí; el vicedegà d’Economia, Innovació, Infraestructures i UAB Campus Mèdia, Antoni Vidal Carretero, i la vicedegana d’Ordenació Acadèmica, Elisabet Garcia Altadill.

Aquesta candidatura ha estat elegida per la Junta de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) per un total de 41 vots a favor, 1 en blanc i 1 nul i pren el relleu de l’equip del deganat de Josep Maria Català, que ha governat entre els anys 2010 i 2015.

Peu de fotografia (d’esquerra a dreta): David Paloma Sanllehí, Elisabet Garcia Altadill, María José Recoder Sallarès, Carme Ferré Pavia, Antoni Vidal Carretero i Carles Llorens Maluquer.

Copyright de la fotografia: Campanya Per una facultat de referència! Candidatura a Deganat de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB).

Per a més informació:

15–12–2015. Notícia web Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB)

 

La investigadora del InCom-UAB Carme Ferré Pavia, nueva vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB)

Carme Ferré Pavia será la responsable del vicedecanato de Intercambios, Prácticum, Trabajos Fin de Grado y Alumni

Bellaterra, 15–12–2015. La profesora titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) y directora del grupo Comunicación y Responsabilidad Social (Comress InCom-UAB) Carme Ferré Pavia ha sido elegida nueva vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB), en las elecciones celebradas hoy, 15 de diciembre de 2015, por la mañana.

Carme Ferré Pavia forma parte de la única candidatura que optaba a las elecciones, con un equipo liderado por la decana, María José Recoder Sallarès, y que cuenta con el vicedecano de Relaciones Institucionales, Carles Llorens Maluquer (que formaba parte del anterior equipo de decanato); el vicedecano de Docencia, Profesorado y Estudiantes, David Paloma Sanllehí; el vicedecano de Economía, Innovación, Infraestructuras y UAB Campus Mèdia, Antoni Vidal Carretero, y la vicedecana de Ordenación Académica, Elisabet Garcia Altadill.

Esta candidatura ha sido elegida por la Junta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB) por un total de 41 votos a favor, 1 en blanco y 1 nulo y toma el relevo del equipo de decanato de Josep Maria Català, que ha gobernado entre los años 2010 y 2015.

Pie de foto (de izquierda a derecha): David Paloma Sanllehí, Elisabet Garcia Altadill, María José Recoder Sallarès, Carme Ferré Pavia, Antoni Vidal Carretero y Carles Llorens Maluquer.

Copyright de la fotografía: Campaña Per una facultat de referència! Candidatura a Deganat de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB).

Para más información:

15–12–2015. Noticia web Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB)