Els investigadors Luiz Peres Garzezi i Cinto Niqui s’incorporen a l’InCom-UAB

El Consell de direcció de l’InCom-UAB va prendre aquesta decisió a la reunió del 28 de febrer del 2019. El Dr Luiz Peres Garzezi i el Dr. Cinto Niqui són també membres del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (2017/SGR-0760), amb seu a l’InCom-UAB

Bellaterra, 11-04-2019. El Consell de direcció de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona va aprovar la incorporació de dos nous investigadors a l’equip. Es tracta dels doctors Luis Peres Garzezi i Cinto Niqui. La decisió va ser presa per unanimitat a la reunió del consell de direcció del 28 de febrer del 2019. Els dos investigadors també han entrat a formar part oficialment del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (2017/SGR-0760), que dirigeix la Dra. Amparo Huertas Bailén, també directora del centre de recerca.

Luiz Peres Garzesi és expert en ciències polítiques i dret públic, en l’àmbit de la informació i la comunicació. Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb la seva tesi doctoral sobre Prensa, política criminal y opinión pública: el populismo punitivo en España (2010), és professor associat del Departament de Ciències Polítiques i Dret, i del Departament d’Informació i Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Compagina la seva docència a la UOC amb la tasca de professor associat al Department of Consumption Culture and Communication Research, a l’Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), a São Paulo (Brasil).

Cinto Niqui és periodista radiofònic, director del programa ‘L’Altra Ràdio’ de Ràdio 4 (RNE), i un dels impulsors del projecte del Museu de la Ràdio de Catalunya. Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi Crisis en el model de la radiodifusió internacional i en la programació en castellà i català vers Europa (1978-1998). Cronologia dels programes internacional en llengua catalana del segle XX (2007), és professor associat al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat a l’Autònoma.

 

Los investigadores Luiz Peres Garzezi y Cinto Niqui se incorporan al InCom-UAB

El Consejo de dirección del InCom-UAB tomo esta decisión en la reunión del 28 de febrero del 2019. El Dr Luiz Peres Garzezi y el Dr. Cinto Niqui son también miembros del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (2017/SGR-0760), con seden en el InCom-UAB

Bellaterra, 11-04-2019. El Consejo de dirección del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona aprovó la incorporación de dos Nuevos investigadores en el equipo. Se trata de los doctores Luis Peres Garzezi y Cinto Niqui. La decisión fue tomada por unanimidad en la reunión del consejo de dirección del 28 de febrero del 2019. Los dos investigadores también han entrado a formar parte oficialmente del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (2017/SGR-0760), que dirige la Dra. Amparo Huertas Bailén, también directora del centro de investigación.

Luiz Peres Garzesi es experto en ciencias políticas y derecho público, en el ámbito de la información y la comunicación. Doctor por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), con su tesis doctoral sobre Prensa, política criminal y opinión pública: el populismo punitivo en España (2010), es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas y Derecho, y del Departamento de Información y Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya. Compagina su docencia en la UOC con la tarea de profesor asociado en el Department of Consumption Culture and Communication Research, en la Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), en São Paulo (Brasil).

Cinto Niqui es periodista radiofónico, director del programa ‘L’Altra Ràdio’ de Ràdio 4 (RNE), y uno de los impulsores del proyecto del Museo de la Radio en Cataluña. Doctor por la Universitat Autònoma de Barcelona con la tesis Crisis en el model de la radiodifusió internacional i en la programació en castellà i català vers Europa (1978-1998). Cronologia dels programes internacional en llengua catalana del segle XX (2007), es profesor asociado en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Autónoma.