Els moviments socials a Facebook, tema principal d’una tesi defensada en el marc de Comress (InCom-UAB)

Rachel Victoria Brown ha desenvolupat la seva tesi doctoral dins el grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB), dirigida per Carme Ferré Pavia, i defensada al Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), el 22 de juliol passat.

 

Bellaterra, 30-07-2020. La investigadora Rachel Brown ha defensat la seva tesi doctoral Linking, sharing and posting change: The impactful use of Facebook in social movements. An analysis of Black Lives Matter and the catalan independence movement. La investigació ha estat dirigida per la directora del grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB) i professora titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Carme Ferré Pavia.

L’acte de defensa d’aquesta tesi es va celebrar el 22 de juliol, en una sessió telemàtica, a causa de la pandèmia de la covid-19, i va comptar amb un tribunal format per Luisa del Carmen Martínez (Universitat Autònoma de Barcelona), Susana Miquel (Universitat Jaume I) i Rafael Xambó (Universitat de València). Més de trenta persones hi van assistir, des de Jamaica, Xile, el Brasil, Mèxic i Espanya.

Amb aquesta tesi doctoral, l’autora analitza com es poden implicar, al màxim, els participants en moviments socials, a partir d’un estudi comparatiu de “l’ús de Facebook per part dels participants al moviment Black Lives Matter, així com també pel Moviment per la Independència catalana”. Ha analitzat l’evolució dels moviments socials al llarg del temps i els canvis legals que hi ha hagut, tenint en compte que “ambdós moviments van obtenir reconeixement internacional al llarg dels anys i compten amb membres molt apassionats de les causes, que busquen transformacions i aconseguir un futur millor”.

A nivell metodològic ha utilitzat les eines de recerca de Google Trends, complementades amb enquestes a participants en els moviments en línia, i un estudi documental sobre els canvis legals i polítics que hi ha hagut.

“Si comparem els resultats de la investigació per a cadascun d’aquests dos moviments extremadament diferents amb participants summament diferents en termes de geografia, ètnia, edat, etc., i objectius diferents, és ben clar que els patrons identificats de coherència, les respostes dels participants i fins i tot les ramificacions legals mostren, fins a cert punt, una evident correlació entre allò que ha estat efectiu en el moviment Black Lives Matter i en el Moviment per la Independència catalana”, confirma Brown.

Per a l’autora, “aquesta tesi aporta molta llum necessària sobre com utilitzar Facebook de manera més eficaç com a eina per a l’activisme, especialment mitjançant la comunicació, l’organització i la mobilització en els moviments socials. Aquesta visió ajudarà els moviments actuals i propers a aconseguir la transformació social i política que busquen i, en definitiva, a transformar el món”.

 

Referència bibliogràfica completa:

BROWN, Rachel Victoria (2020): Linking, sharing and posting change: The impactful use of Facebook in social movements. An analysis of Black Lives Matter and the catalan independence moviment. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (Universitat Autònoma de Barcelona). Directora de la tesi doctoral: Carme Ferré Pavia. Data de defensa: 22–07–2020.