Gabriela Marques Gonçalves, d’estada predoctoral a l’InCom-UAB

La investigadora i estudiant de Doctorat Gabriela Marques Gonçalves realitza una estada de recerca a l’InCom-UAB en motiu de la realització de la seva tesi doctoral Medios de comunicación y cohesión social. Estudio de caso de la comunidad gitana en la ciudad de Barcelona, dirigida per Amparo Huertas Bailén i inscrita en el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB)

Bellaterra, 04–04–2016. L’estada de recerca predoctoral de Gabirela Marques Gonçalves a l’InCom-UAB té una durada de 3 anys, de 2016 a 2018.

Gabriela Marques Gonçalves és periodista i magíster en comunicació. Té experiència en projectes sobre moviments socials i treballs amb grups de cultura popular al Brasil. Ha treballat en televisió i com a professora a la Facultat Araguaia de Goiânia (Brasil).

Amb la seva tesi doctoral Medios de comunicación y cohesión social. Estudio de caso de la comunidad gitana en la ciudad de Barcelona, la investigadora es proposa reflexionar sobre el consum cultural de les comunitats gitanes residents a Barcelona, atenent la seva relació amb els mitjans de comunicació. Aquest tema és de gran importància si considerem que històricament els gitanos han estat un dels grups minoritaris d’exclusió social, que sofreixen els prejudicis no només en les formes en les quals són representats mediàticament, sinó també en la seva vida quotidiana.

 

Gabriela Marques Gonçalves, en estancia predoctoral en el InCom-UAB

La investigadora y estudiante de Doctorado Gabriela Marques Gonçalves realiza una estancia de investigación en el InCom-UAB con motivo de la realización de su tesis doctoral Medios de comunicación y cohesión social. Estudio de caso de la comunidad gitana en la ciudad de Barcelona, dirigida por Amparo Huertas Bailén e inscrita en el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB)

Bellaterra, 04–04–2016. La estancia de investigación predoctoral de Gabirela Marques Gonçalves en el InCom-UAB tiene una duración de 3 años, del 2016 al 2018.

Gabriela Marques Gonçalves es periodista y tiene una maestría en comunicación. Tiene experiencia en proyectos sobre movimientos sociales y trabajos con grupos de cultura popular en Brasil. Ha trabajado en televisión y como profesora en la Facultad Araguaia de Goiânia (Brasil).

Con su tesis doctoral Medios de comunicación y cohesión social. Estudio de caso de la comunidad gitana en la ciudad de Barcelona, la investigadora se propone reflexionar sobre el consumo cultural de las comunidades gitanas residentes en Barcelona atendiendo a su relación con los medios de comunicación. Este tema es de gran importancia si consideramos que históricamente los gitanos han sido uno de los grupos minoritarios de exclusión social, que sufren los prejuicios no solo en las formas en las cuales son representados mediáticamente sino también en su cotidiano.