Gabriela Marques participa a la conferència Critical Approaches to Romani Studies (Suècia)

La investigadora Gabriela Marques Gonçalves, que forma part de l’equip de la Càtedra UNESCO de Comunicació de l’InCom-UAB, ha participat a la conferència Critical Approaches to Romani Studies, realitzada a la Universitat Södertörn a Estocolm (Suecia) entre el 18 I el 20 de maig de 2022. Romani Studies Program, de la Central European University, organitza cada any aquesta trobada. Gabriela Marques Gonçalves és actualment professora en UFG – Universidade Federal de Goiás (Brasil).

A la seva ponència, Gabriela Marques genera un diàleg entre autors romanies/gitanos I Achille Mbembe, el pensador de Camerun, fet que li permet pensar l’ Antigitanisme a partir de les perspectives de Fanon: destruir el racisme, assistir i tenir cura de qui ha està afectat pel racisme I recordar els que van morir com a conseqüència del racisme.

El treball presentat, “Destroying, healing and remembering: thinking antigypsyism in a dialogue with Achille Mbembe”, da continuïtat a les reflexions teòriques que la investigadora ca començar amb la seva tesi doctoral dirigida per Amparo Huertas Bailén, directora del InCom-UAB, en el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB.