Investigadors de l’InCom-UAB presenten una comunicació en el IX Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

José Luis Terrón (Grup de Comunicació i Salut de l’InCom-UAB), Flor Micela Leyva (Universidad de Guadalajara, Mèxic), Simón Vialás (InCom-UAB) i Pedro Jacobetty (UOC) presentaran una aportació sobre la prevenció contra les infeccions del VIH en el cas de la premsa escrita espanyola. La seva recerca es presentarà en aquest congrés internacional que se celebrarà a la Universidad de la Laguna, els dies 4, 5 i 7 de desembre de 2017

Bellaterra / La Laguna, 21–11–2017. L’investigador José Luis Terrón, director del Grup de Comunicació i Salut de l’InCom-UAB, juntament amb Flor Micela Leyva (Universidad de Guadalajara, Mèxic), Simón Vialás (InCom-UAB) i Pedro Jacobetty (UOC), presentarà la comunicació “Cómo informan El País y El Mundo sobre la estrategia preventiva PrEP contra las infecciones del VIH” en el IX Congreso Internacional Latina de Comunicación Social.

La comunicació "Cómo informan El País y El Mundo sobre la estrategia preventiva PrEP contra las infecciones del VIH” de José Luis Terrón, Flor Micaela Leyva, Simón Vialás y Pedro Jacobetty s’inclou a la taula “Comunicació i Periodisme en Salut, ciència aplicada al servei de la societat” i pretén esbrinar de què es parla quan suposadament s’escriu sobre l’estratègia preventiva PrEP, quan s’informa, de qui es parla, quines fonts s’utilitzen (¿els membres de la comunitat VIH/sida s’utilitzen com a font?), com s’informa, amb quin caràcter, quines característiques tenen aquestes informacions (gènere, secció, edició, autoria, etc.), si s’explica què és el PrEP i si en les peces analitzes es valora positivament o negativament aquesta estratègia preventiva. Per a això, mitjançant l’anàlisi de continguts, analitzen totes les peces que tracten del VIH/sida en els diaris El Mundo i El País durant un any (de juny de 2016 a juliol de 2017).

En la investigació s’han comptabilitzat 694 peces susceptibles d’anàlisi (242 d’El Mundo i 452 d’El PaísEl Mundo (el 2,4% en relació a la mostra d’aquest diari) i 16 d’El País (el 3,53% en relació a la mostra d’aquest diari)—. En tots els casos es parla del PrEP com a una estratègia preventiva i en cap d’ells es qüestiona la seva bondat per disminuir el nombre d’infeccions entre la població més vulnerable (s’acostuma a parlar d’HSH, és a dir, homes que tenen sexe amb altres homes; prostitutes, i transexuals). La majoria de les peces s’inclouen en el macrogènere interpretatiu, el que dóna peu a que s’expliqui què és el PrEP, qui són els seus destinataris potencials i com ha de subministrar-se. Les fonts més utilitzades són les institucionals, els experts i les ONG, i la majoria de les informacions fan referencia a Espanya en comparació amb el que està passant en altres països d’Occident (excepte 3 peces que ens parlen de campanyes a l’Àfrica Subsahariana).

Entre les conclusions cal destacar que el PrEP no és un tema prioritari en l’agenda dels mitjans ni tan sols quan es tracta del VIH/sida, però quan s’escriu sobre ell preval la ponderació, la informació i l’explicació. Per una altra banda, s’aprecia com algunes ONG de l’àmbit VIH són capaces d’influir, encara que sigui lleument, en l’agenda dels mitjans i com són recurrents les critiques a les autoritats sanitàries espanyoles per no haver incorporat el PrEP a les seves estratègies antisida. En comparació amb investigacions precedents, també realitzades per l’InCom-UAB, els mitjans analitzats parlen menys del VIH/sida.

Per a més informació:

Web IX Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

 

Investigadores del InCom-UAB presentan una comunicación en el IX Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

José Luis Terrón (Grupo de Comunicación y Salud del InCom-UAB), Flor Micela Leyva (Universidad de Guadalajara, México), Simón Vialás (InCom-UAB) y Pedro Jacobetty (UOC) son autores de una comunicación dedicada a la cobertura mediática sobre la prevención contra las infecciones del VIH en la prensa escrita española. Su investigación se presentará en este congreso internacional que se celebrará en la Universidad de la Laguna, los días 4, 5 y 7 de diciembre de 2017

Bellaterra / La Laguna, 21–11–2017. El investigador José Luis Terrón, director del Grupo de Comunicación y Salud del InCom-UAB, junto a Flor Micela Leyva (Universidad de Guadalajara, México), Simón Vialás (InCom-UAB) y Pedro Jacobetty (UOC), presentará la comunicación “Cómo informan El País y El Mundo sobre la estrategia preventiva PrEP contra las infecciones del VIH” en el IX Congreso Internacional Latina de Comunicación Social.

La comunicación “Cómo informan El País y El Mundo sobre la estrategia preventiva PrEP contra las infecciones del VIH” de José Luis Terrón, Flor Micaela Leyva, Simón Vialás y Pedro Jacobetty se incluye en la mesa “Comunicación y Periodismo en Salud, ciencia aplicada al servicio de la sociedad” y pretende averiguar de qué se hablaba cuando supuestamente se escribe sobre el estrategia preventiva PrEP, cuándo se informa, de quiénes se habla, qué fuentes se utilizan (¿los miembros de la comunidad VIH/sida se utilizan como fuente?), cómo se informa, con qué carácter, qué características tienen esas informaciones (género, sección, edición, autoría, etc.), si se explica qué es el PrEP y si en las piezas analizadas se valora positiva o negativamente esta estrategia preventiva. Para ello, mediante el análisis de contenidos, analizan todas las piezas que tratan del VIH/sida en los diarios El Mundo y El País durante un año (de junio de 2016 a julio de 2017).

En la investigación se han contabilizado 694 piezas susceptibles de análisis (242 de El Mundo y 452 de El PaísEl Mundo (el 2,4% en relación a la muestra de este diario) y 16 de El País (el 3,53% en relación a la muestra de este periódico)—. En todos los casos se habla del PrEP como una estrategia preventiva y en ninguno de ellos se cuestiona su bondad para disminuir en número de infecciones entre la población más vulnerable (se suele hablar de HSH, es decir, hombres que tienen sexo con otros hombres; prostitutas, y transexuales). La mayoría de las piezas se incluyen en el macrogénero interpretativo, lo que da pie a que se explique qué es el PrEP, quiénes son sus potenciales destinatarios y cómo ha de suministrase. Las fuentes más utilizadas son las institucionales, los expertos y las ONG, y la mayoría de las informaciones hacen referencia a España en comparación con los que está pasando en otros países de Occidente (excepto 3 piezas que nos hablan de campañas en el África Subsahariana).

Entre las conclusiones cabe destacar que el PrEP no es un tema prioritario en la agenda de los medios ni tan siquiera cuando se trata del VIH/sida, pero cuando se escribe sobre él prevalece la ponderación, la información y la explicación. Por otro lado, se aprecia como algunas ONG del ámbito VIH son capaces de influir, aunque sea levemente, en la agenda de los medios y como son recurrentes las críticas a las autoridades sanitarias españolas por no haber incorporado el PrEP a sus estrategias antisida. En comparación con investigaciones precedentes, también realizadas por el InCom-UAB, los medios analizados hablan menos del VIH/sida.

Para más información:

Web IX Congreso Internacional Latina de Comunicación Social