Joaquim Puig González (UAB) i Virginia Villaplana Ruiz (UMU), nous membres de l’InCom-UAB

El Consell de direcció de l’InCom-UAB ha aprovat l’ampliació de l’equip investigador amb la incorporació del professor del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) Joaquim Puig i de la professora del Departament d’Informació i Documentació de la Universidad de Murcia (UMU) Virginia Villaplana

Bellaterra, 21–02–2017. El Consell de direcció de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) va aprovar en la seva última reunió mensual, celebrada el divendres passat 17 de febrer, la incorporació de dos nous membres a l’equip: el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Joaquim Puig González i la professora de la Universidad de Murcia (UMU) Virgina Villaplana Ruiz.

Ambdós acadèmics estan col·laborant en diferents iniciatives a l’InCom-UAB i, per tant, aquest nomenament té com a objectiu consolidar aquests vincles. El professor Puig González ha realitzat diferents dossiers publicats al Portal de la Comunicació i ha format també part de diverses propostes d’investigació liderades per Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB. Virginia Villaplana ha estat convidada a formar part del comitè científic del congrés Migratic2017, que es celebrarà a Río de Janeiro (Brasil), a iniciativa d’Amparo Huertas Bailén. La directora de l’InCom-UAB ja va participar l’any passat en l’edició
Migratic2016, que es va celebrar a Clermont Ferrand (França).

Joaquim Puig González és Doctor en Ciències de la Comunicació (Publicitat i Relacions Públiques) i les seves línies d’investigació actuals se centren a l’entorn del cinema, el còmic, els mitjans de comunicació, la comunicació política i la publicitat. Des del 18 de gener de 2017 és membre del grup consolidat Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (2014/SGR-01594), coordinat per Amparo Huertas Bailén i amb seu a l’InCom-UAB.

Virginia Villaplana Ruiz és Doctora en Belles Arts i Comunicació. La seva investigació se centra en els estudis de nous mitjans, l’anàlisi de la comunicació interactiva i els discursos i imaginaris socioculturals del cinema relacionats amb la creació de continguts digitals en les Ciències Socials.

Notícies relacionades:

Web InCom-UAB (08–02–2017): “Joaquim Puig s’incorpora al Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura de l’InCom-UAB (2014/SGR-01594)”

 

Joaquim Puig González (UAB) y Virginia Villaplana Ruiz (UMU), nuevos miembros del InCom-UAB

El Consejo de dirección del InCom-UAB ha aprobado la ampliación del equipo investigador con la incorporación del profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB) Joaquim Puig y de la profesora del Departamento de Información y Documentación de la Universidad de Murcia (UMU) Virginia Villaplana

Bellaterra, 21–02–2017. El Consejo de dirección del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) aprobó en su última reunión mensual, celebrada el pasado viernes 17 de febrero, la incorporación de dos nuevos miembros al equipo: el profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Joaquim Puig González y la profesora de la Universidad de Murcia (UMU) Virgina Villaplana Ruiz.

Ambos académicos están colaborando en distintas iniciativas del InCom-UAB y, por tanto, estos nombramientos tienen como objetivo consolidar estos vínculos. El profesor Puig González ha realizado varios dosieres publicados en el Portal de la Comunicación y ha formado también parte de diversas propuestas de investigación lideradas por Amparo Huertas Bailén, directora del InCom-UAB. Virginia Villaplana ha sido invitada a formar parte del comité científico del congreso Migratic2017, que se celebrará en Río de Janeiro (Brasil), a iniciativa de Amparo Huertas Bailén. La directora del InCom-UAB ya participó el año pasado en la edición Migratic2016, que se celebró en Clermont Ferrand (Francia).

Joaquim Puig González es Doctor en Ciencias de la Comunicación (Publicidad y Relaciones Públicas) y sus líneas de investigación actuales se centran en torno al cine, el cómic, los medios de comunicación, la comunicación política y la publicidad. Desde el 18 de enero de 2017 es miembro del grupo consolidado Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (2014/SGR-01594), coordinado por Amparo Huertas Bailén y con sede en el InCom-UAB.

Virginia Villaplana Ruiz es Doctora en Bellas Artes y Comunicación. Su investigación se centra en los estudios de nuevos medios, el análisis de la comunicación interactiva y los discursos e imaginarios socioculturales del cine relacionados con la creación de contenidos digitales en las Ciencias Sociales.

Noticias relacionadas:

Web InCom-UAB (08–02–2017): “Joaquim Puig se incorpora al Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura del InCom-UAB (2014/SGR-01594)”