L’InCom s’integra a la xarxa de grups de recerca de la UAB col·laboradors del projecte europeu EGERA

L’InCom-UAB s’incorpora a “EGERA- Effective Gender Equality in Research and in Academia” (2014-2017), un projecte finançat per la Comissió Europea, en el qual la nostra Universitat hi participa a través de l’Observatori per a la Igualtat. L’InCom-UAB aporta bones pràctiques en matèria d’investigació sensible al gènere

Bellaterra, 23–02–2017. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) s’ha integrat com a membre de la xarxa de grups de recerca de la UAB col·laboradors del projecte “EGERA- Effective Gender Equality in Research and in Academia” (2014-2017), finançat per la Comissió Europea en el marc del programa FP7. EGERA està liderat per Sciences Po (França) i hi participen un total de vuit universitats i centres d’investigació europeus. A la UAB, està gestionat a través de l’Observatori per a la Igualtat.

La UAB és sòcia preferent i responsable del paquet de treball: “Enfortiment de la perspectiva de gènere en la recerca”. L’InCom-UAB participa aportant bones pràctiques en matèria d’investigació sensible al gènere a l’àrea de la comunicació. Molts dels treballs del grup consolidat Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), liderat per Amparo Huertas Bailén, inclouen la perspectiva de gènere com a eix de reflexió fonamental.

Per exemple, actualment, l’InCom-UAB té en marxa el projecte “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya”, finançat a la convocatòria Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2015), de la Direcció General d'Afers Religiosos (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge – Generalitat de Catalunya) i de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Selecció de l’activitat científica de l’InCom-UAB amb perspectiva de gènere:

2013
HUERTAS BAILÉN, Amparo; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2013). “Magrhebí woman in Spain: Roles in the family and media consumption” [En línia]. Observatorio (OBS*) Journal, Special issue "Introducing Media, Technology and the Migrant Family: Media Uses, Appropriations and Articulations in a Culturally Diverse Europe” [“Transforming Audiences, Transforming societies” – COST ACTION IS0906], pàg. 111-127.

2014
HUERTAS BAILÉN, Amparo; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda; SALVADOR AGRA, Saleta de (2014): “La actividad de las mujeres adolescentes migrantes en el entorno digital: acceso, uso y visibilidad” [En línia]. Área abierta, vol. 14, núm. 3. Número monogràfic “Feminismo, estudios sobre mujeres y cultura audiovisual“. Novembre, pàg. 43–59.

2015
Amparo Huertas Bailén, coordinadora del monogràfic “Género y/en Comunicación” Revista Redes.Com [En línia], número 11.

2016
HUERTAS BAILÉN, Amparo; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2016): "La adaptación de la población migrante desde sus consumos culturales" [En línia], en GERVASI, Francesco, coord.: Diversidades. Perspectivas multidisciplinarias para el estudio de la interculturalidad y el desarrollo social. Coahuila (Mèxic): Universidad Autónoma de Coahuila; Ediciones de Laurel, pàg. 185-210.

Vídeo Revelades (11’, 2016). Equip: Amparo Huertas Bailén, Maria Luna i Montserrat Santamarina

Més informació sobre EGERA:

EGERA UAB

Tríptic informatiu

EGERA

Observatori per a la Igualtat (UAB)

Informació sobre com incorporar la perspectiva de gènere a la recerca

 

El InCom se integra en la red de grupos de investigación de la UAB colaboradores del proyecto europeo EGERA

El InCom-UAB se incorpora a “EGERA- Effective Gender Equality in Research and in Academia” (2014-2017), un proyecto financiado por la Comisión Europea, en el cual la nuestra Universidad participa a través del Observatorio para la Igualdad. El InCom-UAB aporta buenas prácticas en materia de investigación sensible al género

Bellaterra, 23–02–2017. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) se ha integrado como miembro de la red de grupos de investigación de la UAB colaboradores del proyecto “EGERA- Effective Gender Equality in Research and in Academia” (2014-2017), financiado por la Comisión Europea en el marco del programa FP7. EGERA está liderado por Sciences Po (Francia) y participan un total de ocho universidades y centros de investigación europeos. En la UAB, está gestionado a través del Observatorio para la Igualdad.
La UAB es socia preferente y responsable del paquete de Trabajo: “Fortalecimiento de la perspectiva de género en la investigación”. El InCom-UAB participa aportando buenas prácticas en materia de investigación sensible al género en el área de la comunicación. Muchos Trabajos del grupo consolidado Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), liderado por Amparo Huertas Bailén, incluyen la perspectiva de género como eje de reflexión fundamental.

Por ejemplo, actualmente el InCom-UAB tiene en marcha el proyecto “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” [“Religión y consumo mediático en contextos post-migratorios, la mirada de mujeres musulmanas procedentes del Magreb en Cataluña”], financiado en la convocatoria Ayudas a proyectos de investigación en el ámbito de la diversidad religiosa (RELIG 2015), de la Dirección General de Asuntos Religiosos (Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda – Generalitat de Catalunya) y de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR).

Selección de la actividad científica del InCom-UAB con perspectiva de género:

2013
HUERTAS BAILÉN, Amparo; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2013). “Magrhebí woman in Spain: Roles in the family and media consumption” [En línea]. Observatorio (OBS*) Journal, Special issue "Introducing Media, Technology and the Migrant Family: Media Uses, Appropriations and Articulations in a Culturally Diverse Europe” [“Transforming Audiences, Transforming societies” – COST ACTION IS0906], pág. 111-127.

2014
HUERTAS BAILÉN, Amparo; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda; SALVADOR AGRA, Saleta de (2014): “La actividad de las mujeres adolescentes migrantes en el entorno digital: acceso, uso y visibilidad” [En línea]. Área abierta, vol. 14, núm. 3. Número monográfico “Feminismo, estudios sobre mujeres y cultura audiovisual“. Noviembre, pág. 43–59.

2015
Amparo Huertas Bailén, coordinadora del monográfico “Género y/en Comunicación” Revista Redes.Com [En línea], número 11.

2016
HUERTAS BAILÉN, Amparo; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2016): "La adaptación de la población migrante desde sus consumos culturales" [En línea], en GERVASI, Francesco, coord.: Diversidades. Perspectivas multidisciplinarias para el estudio de la interculturalidad y el desarrollo social. Coahuila (México): Universidad Autónoma de Coahuila; Ediciones de Laurel, pág. 185–210.

Vídeo Revelades (11’, 2016). EquipO: Amparo Huertas Bailén, Maria Luna y Montserrat Santamarina

Más información sobre EGERA:

EGERA UAB

Tríptico informativo

EGERA

Observatorio para la Igualdad (UAB)

Información sobre cómo incorporar la perspectiva de género en la investigación