José Luis Terrón coordinarà un número especial de la Revista Española de Comunicación en Salud dedicat a la comunicació i el VIH

Un dels resultats de les III Jornades Internacionals Comunicació i Salut #parlemdeVIH? és l’edició d’un número especial de la Revista Española de Comunicación en Salud (RECS) dedicat a la comunicació i el VIH, la coordinación del qual correrà a càrrec de José Luis Terrón, director d’SCOMLab de l’InCom-UAB. La recepció de manuscrits està oberta fins el 31 de gener de 2019

Bellaterra, 10-12-2018. Aquest número especial tractarà sobre la comunicació en relació al VIH i a la sida des de quatre enfocaments: què i com tracten els mitjans de comunicació el VIH, la prevenció i la promoció de la salut, l’estigma i la discriminació i la revisió sobre la literatura científica que hi ha sobre comunicació i VIH. Amb aquest exemplar especial pretenem rellançar els estudis sobre comunicació i VIH especialment des de l’àmbit de les ciències de la comunicació, des del qual s’han anat abandonant a partir dels inicis del segle, coincidint amb la ‘cronificació’ de la infecció en els països desenvolupats. Els originals es poden enviar en castellà, en anglès o en portuguès.

Les àrees temàtiques que inclou aquest número, sempre en relació amb el VIH, són les següents:
– Salut Pública
– Promoció de la salut i prevenció
– Construcció del relat sobre el VIH pels mitjans de comunicació
– Nous relats per a la prevenció del VIH
– Noves estratègies comunicatives en relació al VIH
– L’ús de les TIC
– Les campanyes
– Comunicació professional de la salut-persona amb VIH
– Cinema i VIH
– Educació i salut
– Investigació en comunicación i salut en relació al VIH

Per a més informació:

SCOMLab (InCom-UAB)

Revista Española de Comunicación en Salud (RECS)

Normes per als autors

 

José Luis Terrón coordinará un número especial de la Revista Española de Comunicación en Salud dedicado a la comunicación y el VIH

Uno de los resultados de las III Jornadas Internacionales Comunicación y Salud #hablamosdeVIH? es la edición de un número especial de la Revista Española de Comunicación en Salud (RECS) dedicado a la comunicación y el VIH, cuya coordinación correrá a cargo de José Luis Terrón, director del SCOMLab del InCom-UAB. La recepción de manuscritos está abierta hasta el 31 de enero de 2019

Bellaterra, 10-12-2018. Este número especial tratará sobre la comunicación en relación al VIH y al sida desde cuatro enfoques: qué y cómo tratan los medios de comunicación el VIH, la prevención y la promoción de la salud, el estigma y la discriminación y la revisión sobre la literatura científica que hay sobre comunicación y VIH. Con este ejemplar especial pretendemos relanzar los estudios sobre comunicación y VIH especialmente desde el ámbito de las ciencias de la comunicación, desde el que se han ido abandonando a partir de los inicios del siglo, coincidiendo con la ‘cronificación’ de la infección en los países desarrollados. Los originales se pueden enviar en español, en inglés o en portugués.

Las áreas temáticas que incluye este número, siempre en relación con el VIH, son las siguientes:
– Salud Pública
– Promoción de la salud y prevención
– Construcción del relato sobre el VIH por los medios de comunicación
– Nuevos relatos para la prevención del VIH
– Nuevas estrategias comunicativas en relación al VIH
– El uso de las TIC
– Las campañas
– Comunicación profesional de la salud-persona con VIH
– Cine y VIH
– Educación y salud
– Investigación en comunicación y salud en relación al VIH

Para más información:

SCOMLab (InCom-UAB)

Revista Española de Comunicación en Salud (RECS)

Normas para los autores