José Luis Terrón y Carmen Peñafiel, coeditors del manual de referència Comunicación y Salud

José Luis Terrón, director de l’Observatori Comunicació i Salut de l’InCom-UAB, i Carmen Peñafiel, ambdós membres del grup consolidat (SGR) de l’InCom-UAB, han coeditat juntament amb Ubaldo Cuesta, Edilson Bustamante i Sandra Gaspar el manual ‘Comunicación y Salud’, obra que pretén convertir-se en una referència en aquest camp en l’àmbit iberoamericà

Bellaterra / Madrid, 06–07–2017. En el manual Comunicación y Salud, compost per 43 capítols, hi han participat 68 autors de referència tant d’Espanya com de Llatinoamèrica (Mª Teresa Ruiz Cantero, Carlos Álvarez-Dardet, Mònika Jiménez, Juan José Igartua, Daniel Catalán, Joan Carles March, Gabriel Kaplún, Irene Tato, Flor Micaela Ramírez, etc.). Volem destacar també l’aportació de Pablo Medina, membre de l’Observatori Comunicació i Salut de l’InCom-UAB, i Victoria E. Mendizabal, col·laboradora del Portal de la Comunicació (InCom-UAB).

L’obra analitza, entre d’altres, els reptes següents: la informació de salut en l’entorn 2.0, les estratègies de promoció de la salut des del sector públic, els plans de comunicació en organitzacions sanitàries, el periodisme especialitzat, la publicitat, la comunicació professional sanitario-pacient i, també, el paper clau d’un pacient informat com a eix del sistema sanitari.

Referència completa:

CUESTA, Usbaldo; PEÑAFIEL, Carmen; TERRÓN, José Luis; BUSTAMANTE, Edilson; GASPAR, Sandra, coords. (2017): Comunicación y Salud. Madrid: Dextra Editorial, 684 págs. ISBN: 978-84-16898-20-6 (impreso); 978-84-16898-21-3 (digital)

 

José Luis Terrón y Carmen Peñafiel, coeditores del manual de referencia Comunicación y Salud

José Luis Terrón, director del Observatorio Comunicación y Salud del InCom-UAB, y Carmen Peñafiel, ambos miembros del grupo consolidado (SGR) del InCom-UAB, han coeditado junto a Ubaldo Cuesta, Edilson Bustamante y Sandra Gaspar el manual Comunicación y Salud, obra que pretende convertirse en una referencia en este campo en el ámbito iberoamericano

Bellaterra / Madrid, 06–07–2017. En el manual Comunicación y Salud, compuesto por 43 capítulos, han participado 68 autores de referencia tanto de España como de Latinoamérica (Mª Teresa Ruiz Cantero, Carlos Álvarez-Dardet, Mònika Jiménez, Juan José Igartua, Daniel Catalán, Joan Carles March, Gabriel Kaplún, Irene Tato, Flor Micaela Ramírez, etc.). Queremos destacar también la aportación de Pablo Medina, a su vez, miembro del Observatorio Comunicación y Salud InCom-UAB, y Victoria E. Mendizabal, colaboradora del Portal de la Comunicación (InCom-UAB).

La obra analiza, entre otros, los siguientes retos: la información de salud en el entorno 2.0, las estrategias de promoción de la salud desde el sector público, los planes de comunicación en organizaciones sanitarias, el periodismo especializado, la publicidad, la comunicación profesional sanitario-paciente y, cómo no, el papel clave de un paciente informado como eje del sistema sanitario.

Referencia completa:

CUESTA, Usbaldo; PEÑAFIEL, Carmen; TERRÓN, José Luis; BUSTAMANTE, Edilson; GASPAR, Sandra, coords. (2017): Comunicación y Salud. Madrid: Dextra Editorial, 684 págs. ISBN: 978-84-16898-20-6 (impreso); 978-84-16898-21-3 (digital)