José Luis Terrón y Carmen Peñafiel, editors juntament amb Daniel Catalán, de l’obra Avances en investigación y buenas prácticas en comunicación y salud

L’obra ha estat publicada per Cuadernos Artesanos de Comunicación (número 123) i la seva versió en línia pot descarregar-se gratuïtament

Bellaterra / La Laguna (Tenerife, Canàries), 23–05–2017. Cuadernos Artesanos de la Comunicación, iniciativa de la Sociedad Latina de Comunicación Social, acaba de publicar Avances en investigación y buenas prácticas en comunicación y salud, obra de la qual un dels seus editors és José Luis Terrón, responsable de la línia sobre Comunicació i Salud (InCom-UAB). Els altres dos editors són els professors Carmen Peñafiel, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea i també membre de l’InCom-UAB, i Daniel Catalán, de la Universidad Carlos III de Madrid.

A l’obra, formada per 11 capítols, hi participen 21 autors d’Espanya i d’Amèrica Llatina. S’hi aborden temes tals com la comunicació entre el professional de la salut amb el pacient o l’usuari, el rol dels mitjans de comunicació i els seus continguts sobre salut, la comunicació 2.0 en salut, la salut pública, la comunicació de crisi durant emergències sanitàries, els portals web, la tele-salut i la representació de la salut en els mitjans i la seva qualitat.

Un dels capítols, “El tratamiento de la obesidad en los diarios brasileños: O Globo y Folha de S. Paulo”, ha estat escrit per Carolina Menezes, investigadora brasilera que va gaudir d’una beca de postgrau a l’InCom-UAB, i José Luis Terrón.

Per a més informació:

TERRÓN, José Luis; PEÑAFIEL, Carmen; CATALÁN, Daniel, coords. (2017): Avances en investigación y buenas prácticas en comunicación y salud. [En línia]. Cuadernos Artesanos de Comunicación, núm. 123. La Laguna (Tenerife): Latina. ISBN: 978-84-16458-80-6.

 

José Luis Terrón y Carmen Peñafiel, editores junto con Daniel Catalán, de la obra Avances en investigación y buenas prácticas en comunicación y salud

La obra ha sido publicada por Cuadernos Artesanos de Comunicación (número 123) y su versión en línea puede descargarse gratuitamente

Bellaterra / La Laguna (Tenerife, Canarias), 23–05–2017. Cuadernos Artesanos de la Comunicación, iniciativa de la Sociedad Latina de Comunicación Social, acaba de publicar Avances en investigación y buenas prácticas en comunicación y salud, obra de la que uno de sus editores es José Luis Terrón, responsable de la línea sobre Comunicación y Salud (InCom-UAB). Los otros dos editores son los profesores Carmen Peñafiel, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y también miembro del InCom-UAB, y Daniel Catalán, de la Universidad Carlos III de Madrid.

En la obra, compuesta por 11 capítulos, participan 21 autores de España y de América Latina. En la misma se abordan temas tales como la comunicación efectiva en salud, la comunicación entre el profesional de la salud con el paciente o usuario, el rol de los medios de comunicación y sus contenidos sobre salud, la comunicación 2.0 en salud, la salud pública, la comunicación de crisis durante emergencias sanitarias, los portales web, la tele-salud y la representación de la salud en los medios y su calidad.

Uno de sus capítulos, “El tratamiento de la obesidad en los diarios brasileños: O Globo y Folha de S. Paulo”, ha sido escrito por Carolina Menezes, investigadora brasileña que disfrutó de una beca de postgrado en el InCom-UAB, y José Luis Terrón.

Para más información:

TERRÓN, José Luis; PEÑAFIEL, Carmen; CATALÁN, Daniel, coords. (2017): Avances en investigación y buenas prácticas en comunicación y salud. [En línia]. Cuadernos Artesanos de Comunicación, núm. 123. La Laguna (Tenerife): Latina. ISBN: 978-84-16458-80-6.