L’InCom-UAB, inclòs com a grup de recerca a l’América Latina Portal Europeo (REDIAL/CEISAL)

L’objectiu d’aquest Portal és oferir informació sobre la investigació europea especialitzada en Ciències Humanes i Socials dedicada a Amèrica Llatina. Per tant, la incorporació de l’InCom-UAB és un reconeixement a l’activitat que l’equip realitza en aquest sentit

Bellaterra, 25–05–2017. L’objectiu del Portal es difondre tot tipus d’informació relacionada amb l’estudi d’Amèrica Llatina des de l’àmbit de les Ciències Humanes i Socials i la incorporació de l’InCom-UAB a la llista de grups d’investigació és un reconeixement al treball realitzat en el marc del Grup Internacional d‘Estudis sobre Comunicació i Cultura (2014/SGR-01594), sobretot a les iniciatives centrades en el procés de l’adaptació de la població migrant a Catalunya i Espanya. Però, a més, també s’han tingut en compte altres activitats específiques, com la seva participació al projecte de l’Editorial UOC Atlántica de Comunicación. Aquesta és una col·lecció editada en castellà on l’Institut contribueix amb la selecció de textos produïts originàriament en portuguès.

L’América Latina Portal Europeo és fruit de la col·laboració entre la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) i el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL). Entre les diverses seccions del Portal, hi destaquen els apartats dedicats al directori d’investigadors, unitats de recerca, tesis doctorals, llibreria americanista, sumaris de revistes especialitzades i recursos en línia. És realment una font d’informació molt completa.

Per a més informació:

Fitxa InCom-UAB al Portal RADIAL / CIESAL

Web Portal RADIAL / CIESAL

 

El InCom-UAB, incluido como grupo de investigación en el América Latina Portal Europeo (REDIAL/CEISAL)

El objetivo de este Portal es ofrecer información sobre la investigación europea especializada en Ciencias Humanas y Sociales dedicada a América Latina. Por lo tanto, la incorporación del InCom-UAB es un reconocimiento a la actividad que el equipo realiza en este sentido

Bellaterra, 25–05–2017. El objetivo del Portal es difundir todo tipo de información relacionada con el estudio de América Latina desde el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales y la incorporación del InCom-UAB a la lista de grupos de investigación es un reconocimiento al trabajo realizado en el marco del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (2014/SGR-01594), sobre todo a las iniciativas centradas en el proceso de adaptación de la población migrante en Cataluña y España. Pero, además, también se han tenido en cuenta otras actividades específicas, como su participación en el proyecto de la Editorial UOC Atlántica de Comunicación. Esta es una colección editada en castellano donde el Instituto contribuye con la selección de textos producidos originariamente en portugués.

El América Latina Portal Europeo es fruto de la colaboración entre la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) y el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL). Entre las distintas secciones del Portal, destacan los apartados dedicados al directorio de investigadores, unidades de investigación, tesis doctorales, librería americanista, sumarios de revistas especializadas y recursos en línea. Es realmente una Fuente de información muy completa.

Para más información:

Ficha InCom-UAB en el Portal RADIAL / CIESAL

Web Portal RADIAL / CIESAL