La Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) acull l’estada de cinc investigadors predoctorals de Moçambic

Els investigadors Alexandre Dinis Zavala, Leonel António Simila, Filipe Rui Baloi, Eulálio Feliciano Mabuie i Francisco Pedro Ngwenha participen en l’estada, gràcies al suport de la Fundació Autònoma Solidària

Bellaterra, 08-07-2019. La Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) acull l’estada de cinc investigadors predoctorals de l’Escola Superior de Journalismo de Maputo (Moçambic), entre el 25 de juny i el 25 de juliol de 2019. En concret, es tracta dels investigadors predoctorals Alexandre Dinis Zavala, Leonel António Simila, Filipe Rui Baloi, Eulálio Feliciano Mabuie, Francisco Pedro Ngwenha.

Aquesta estada es duu a terme en el marc del projecte de cooperació que la Càtedra té amb la Fundació Autònoma de Solidària, amb l’objectiu que personal docent i investigador de l’Escola Superior de Journalismo de Maputo pugui formar-se en el tercer cicle i assolir el grau de doctor en el programa del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB).

Exerceixen de directors de les seves tesis doctorals i tutors de l’estada de recerca els professors titulars del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) i investigadors de l’InCom-UAB María Dolores Montero, Maria Corominas i Enric Marín.

La Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) i l’Escola Superior de Jornalismo van iniciar per primera vegada el programa de cooperació, amb el suport de la Fundació Autònoma Solidària, l’any 2013.

Per a més informació:

Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB)

Escola Superior de Journalismo (Maputo)

Fundació Autònoma Solidària

 

La Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB) acoge la estancia de cinco investigadores predoctorales de Mozambique

Los investigadores Alexandre Dinis Zavala, Leonel António Simila, Filipe Rui Baloi, Eulálio Feliciano Mabuie y Francisco Pedro Ngwenha participan en la estancia, gracias al apoyo de la Fundació Autònoma Solidària

Bellaterra, 08-07-2019. La Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB) acoge la estancia de cinco investigadores de la Escola Superior de Journalismo de Maputo (Mozambique), entre el 25 de junio y el 25 de julio de 2019. En concreto, se trata de los investigadores predoctorales Alexandre Dinis Zavala, Leonel António Simila, Filipe Rui Baloi, Eulálio Feliciano Mabuie y Francisco Pedro Ngwenha.

Esta estancia se lleva a cabo en el marco del proyecto de cooperación que la Cátedra tienen con la Fundació Autònoma de Solidària, con el objetivo que personal docente e investigador de la Escola Superior de Journalismo de Maputo pueda formarse en tercer ciclo y alcanzar el grado de doctor en el programa del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB).

Ejercen de directores de sus tesis doctorales y tutores de la estancia de investigación los profesores titulares del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) e investigadores del InCom-UAB María Dolores Montero, Maria Corominas y Enric Marín.

La Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB) y la Escola Superior de Jornalismo iniciaron por primera vez el programa de cooperación, con el apoyo de la Fundació Autònoma Solidària, en el año 2013.

Para más información:

Cátedra Unesco de Comunicación (InCom-UAB)

Escola Superior de Journalismo (Maputo)

Fundació Autònoma Solidària