Miquel de Moragas i Spà i Maria Corominas, ponents de la sessió inaugural del Segon Congrés Internacional de Recerca en Comunicació (SCC-IEC)

Els dos investigadors de l’InCom-UAB i expresidents de la Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut d’Estudis Catalans, van participar en la sessió de debat sobre què s’ha fet i què queda per fer en l’àmbit de la recerca en comunicació, que es va celebrar el divendres 28 de juny, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona

Bellaterra / Barcelona, 03-07-2019. Els investigadors de l’InCom-UAB i professors del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), Miquel de Moragas i Spà i Maria Corominas, van ser invitats per la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, com a ponents de la sessió inaugural del Segon Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, que es va celebrar el divendres 28 de juny, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona, i va acollir un centenar d’investigadors i professionals de l’àmbit de la comunicació social.

La sessió, titulada “Estat de la recerca en comunicació. Què s’ha fet i què queda per fer?”, fou moderada pel president de la Societat Catalana de Comunicació Sergi Cortiñas, i va comptar, a més de Miquel de Moragas i Spà i Maria Corominas, amb Jordi Berrio, Josep Gifreu. Jaume Guillamet i Maria José Recoder. Josep Maria Casasús, que també havia estat invitat, va fer arribar les seves aportacions per escrit, que foren llegides pel moderador.

Durant la sessió Maria Corominas va destacar el punt d’inflexió que va suposar la celebració del congrés de la International Association for Media and Communication Research (IAMCR), a Barcelona, el 1988, i posteriorment el 2002. Aquests dos esdeveniments van permetre posar la recerca en comunicació de Catalunya al mapa internacional. Corominas també va destacar que “la recerca que es fa no sempre és adequadament valorada pels mecanismes científics internacionals”.

Per la seva banda, Miquel de Moragas i Spà va recordar que amb la posada en marxa de la Facultat de Ciències de la Informació de la UAB l’any 1971, estava tot per fer. Va elogiar que es disposi d’infraestructures que s’han pogut consolidar, com la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB, un referent europeu per la qualitat del seu fons documental i va diagnosticar que “el problema actual és que hi ha un filtre molt inadequat de la promoció del personal docent i investigador universitari”. En aquest sentit, Moragas i Spà va reclamar “responsabilitat i habilitat als investigadors sèniors per corregir, amb urgència, la promoció de la projecció científica actual”.

Paral·lelament al aquesta sessió inaugural, el Segon Congrés Internacional de Comunicació de la Societat Catalana de Comunicació també va acollir un total de 44 ponències de 75 autors, procedents de Catalunya, Espanya, Argentina, Mèxic i Xile. L’InCom-UAB també hi va ser present a través de la investigadora Marta Civil i Serra, vicepresidenta de la societat científica i del comitè organitzador del congrés.

Fotografia (d'esquerra a dreta): Jordi Berrio, Maria Corominas, Sergi Cortiñas, Miquel de Moragas i Spà, Josep Gifreu, Jaume Guillamet i Maria José Recoder (copyright: IEC)

Per a més informació:

Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans

 

Miquel de Moragas i Spà y Maria Corominas, ponentes de la sesión inaugural del Segundo Congreso Internacional de Investigación (SCC-IEC)

Los dos investigadores del InCom-UAB y expresidentes de la Societat Catalana de Comunicació, fililal del Institut d’Estudis Catalans, participaron en la sesión de debate sobre qué se ha hecho y qué queda por a ver en el ámbito del a investigación, que se celebró el viernes 28 de junio, en la sede del Institut d’Estudis Catalans, en Barcelona

Bellaterra / Barcelona, 03-07-2019. Los investigadores del InCom-UAB y profesores del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB), Miquel de Moragas i Spà y Maria Corominas, fueron invitados por la Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut d’Estudis Catalans, como ponentes de la sesión inaugural del Segundo Congreso Internacional de Investigación en Comunicación, que se celebro el viernes 28 de junio, en la sede del Institut d’Estudis Catalans, en Barcelona, y que acogió un centenar de investigadores y profesionales del ámbito de la comunicación social.

La sesión, titulada “Estado de la investigación en comunicación. ¿Qué se ha hecho y qué queda por hacer?”, fue moderada por el presidente de la Societat Catalana de Comunicació Sergi Cortiñas, y contó, además de Miquel de Moragas i Spà y Maria Corominas, con Jordi Berrio, Josep Gifreu. Jaume Guillamet y Maria José Recoder. Josep Maria Casasús, que también había sido invitado, hizo llegar sus aportaciones por escrito, que fueron leídas por el moderador.

Durante la sesión Maria Corominas destaco el punto de inflexión que supuso la celebración del congreso de la International Association for Media and Communication Research (IAMCR), en Barcelona, en 1988, y posteriormente en 2002. Estos dos eventos permitieron poner la investigación en comunicación en Cataluña en el mapa internacional. Corominas también destacó que “la investigación que se realiza no siempre es adecuadamente valorada por los mecanismos Internacionales”.

Por su lado, Miquel de Moragas i Spà recordó que con la puesta en marcha de la Facultad de Ciencias de la Información de la UAB en el año 1971, estaba todo por hacer. Elogió que se disponga de infraestructuras que se han podido consolidar, como la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General de la UAB, un referente europeo por la calidad de su fondo documental y diagnostico que “el problema actual es que hay un filtro muy inadecuado de la promoción del personal docente e investigador universitario”. En este sentido, Moragas i Spà reclamó “responsabilidad y habilidad a los investigadores séniors para corregir, con urgencia, la promoción de la proyección científica actual”.

Paralelamente a esta sesión inaugural, el Segundo Congreso Internacional de Comunciación de la Societat Catalana de Comunicació también acogió un total de 44 ponencias de 75 autores, procedentes de Cataluña, España, Argentina, México y Chile. El InCom-UAB también estuvo presente a través de la investigadora Marta Civil i Serra, vicepresidenta de la sociedad científica y del comité organizador del congreso.

Fotografía (de izquierda a derecha): Jordi Berrio, Maria Corominas, Sergi Cortiñas, Miquel de Moragas i Spà, Josep Gifreu, Jaume Guillamet y Maria José Recoder (copyright: IEC)

Per a més informació:

Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans