La imatge que els mitjans ofereixen de Brasil és el tema del darrer text publicat a Altántica de Comunicación

Periodismo e imaginarios. Brasil, más allá de lo tropical y lo sensual és el títol del treball de Maria Badet Souza, publicat en el marc del conveni signat entre l’InCom-UAB i l’Editorial UOC

Barcelona, 16–03–2015. El text és el resultat d’un ampli i exhaustiu treball en el qual la investigadora Maria Badet analitza la imatge que els mitjans de comunicació han construït sobre Brasil, amb especial atenció a la qüestió de gènere. Però no només es tracta d’una anàlisi de contingut, sinó que també aborda la recepció.

Segons paraules de la pròpia autora: “Partim de la premissa que els fets presenten especificitats de gènere quan són convertits en notícia, així com en el moment de la seva interpretació per part dels receptors. (…) És a dir, el tractament informatiu dels col·lectius masculins de Brasil en els mitjans de comunicació d’Espanya no és el mateix que es concedit als col·lectius femenins del país. De la mateixa manera, la interacció establerta pels receptors amb aquestes notícies també es produeix de diverses maneres en relació a la perspectiva de gènere, el que vol dir que no s’atribueixen els mateixos significats i valors a homes i dones de Brasil en la formació de l’imaginari social d’aquell país.”

Periodismo e imaginarios. Brasil, más allá de lo tropical y lo sensual és un toc d’atenció sobre com els estereotips i les imatges predissenyades poden ser perjudicials, per la convivència ciutadana, segons explica Virginia Luzón Fernández, professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el pròleg.

El text és la tercera obra de la col·lecció Atlántica de Comunicación amb la participació de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). Anteriorment han estat publicats La creación está en el aire: juventudes, política, cultura y comunicación, d’Alexandre Barbalho, i El ciberacontecimiento: producción y semiosis, de Ronaldo Henn. Denise Cogo [Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), São Paulo] i Amparo Huertas (Universitat Autònoma de Barcelona), ambdues membres de l’InCom-UAB, són les responsables d’aquesta coedició entre l’InCom-UAB i l’Editorial UOC.

Per a més informació:

Catàleg Atlántica de Comunicación (Editorial UOC/InCom-UAB)

 

La imagen que los medios ofrecen de Brasil es el tema del último texto publicado en Atlántica de Comunicación

Periodismo e imaginarios. Brasil, más allá de lo tropical y lo sensual es el título del trabajo de Maria Badet Souza, publicado en el marco del convenio firmado entre el InCom-UAB y la Editorial UOC

Barcelona, 16–03–2015. El texto es el resultado de un amplio y exhaustivo trabajo en el que la investigadora Maria Badet analiza la imagen que los medios de comunicación han construido acerca de Brasil, con especial atención a la cuestión de género. Pero no solo se trata de un análisis de contenido, sino que también aborda la recepción.

Según palabras de la propia autora: “Partimos de la premisa de que los hechos presentan especificidades de género cuando son convertidos en noticia, así como en el momento de su interpretación por parte de los receptores. (…) Es decir, el tratamiento informativo de los colectivos masculinos de Brasil en los medios de comunicación de España no es el mismo que se da a los colectivos femeninos del país. Del mismo modo, la interacción establecida por los receptores con estas noticias también se produce de distintas maneras en relación a la perspectiva de género, lo que quiere decir que no se atribuyen los mismos significados y valores a hombres y mujeres de Brasil en la formación del imaginario social de aquel país.”

Periodismo e imaginarios. Brasil, más allá de lo tropical y lo sensual es un toque de atención de cómo los estereoti¬pos y las imágenes prediseñadas pueden ser perjudiciales para la convivencia ciudadana, según explica Virginia Luzón Fernández, profesora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el prólogo.

El texto es la tercera obra de la colección Atlántica de Comunicación con la participación del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). Anteriormente han sido publicados La creación está en el aire: juventudes, política, cultura y comunicación, de Alexandre Barbalho, y El ciberacontecimiento: producción y semiosis, de Ronaldo Henn. Denise Cogo [Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), São Paulo] y Amparo Huertas (Universitat Autònoma de Barcelona), ambas miembros del InCom-UAB, son las responsables de esta coedición entre InCom-UAB y Editorial UOC.

Para más información:

Catálogo Atlántica de Comunicación (Editorial UOC/InCom-UAB)