L’InCom-UAB i el CIDOB organitzen el seminari “Usos de l’espai públic: moviments socials i turisme sostenible a Barcelona”, el dijous 9 de abril

L’activitat, oberta al públic, se celebrà a la Sala Jordi Maragall del CIDOB, al carrer Elisabets 12 (08001 Barcelona), el dijous 9 d’abril de les 15.30 a les 18 hores

Barcelona, 27-03-2015. El seminari “Usos del espai públic: moviments socials i turisme sostenible a Barcelona” té per objectiu revisar la història dels moviments socials recents a la capital catalana, l’organització col·lectiva i la representació audiovisual que sorgeix a partir d’ells i com el turisme es manifesta en l’agenda dels moviments socials de la ciutat.

El debat vol obrir una reflexió sobre l’ús de l’espai públic a les anomenades smart cities i revisarà críticament l’emergència de les comunitats connectades. Finalment, es pretén interrogar sobre el rol dels diferents grups de la producció continuada d’una imatge complexa i diversa de Barcelona.

La sessió, oberta al públic i amb l’anglès com a llengua vehicular, compta amb la participació d’un grup d’estudiants visitants del curs de Geografia Humana i Turisme del Departament de Geografia, Mitjans i Comunicació de la Universitat de Karlstad (Suècia) i és coordinat per María Luna (InCom-UAB), Mekonnen Tesfahuney (GMK-Karlstad University) i Yolanda Onghena (CIDOB).

PROGRAMA

15.30
Benvinguda
Yolanda Onghena, CIDOB
Mekonnen Tesfahuney, GMK – Karlstad University

15.45
Espai públic: de murs silenciosos a comunitats connectades
María Luna (InCom-UAB), doctora en Comunicació a l’era digital (UAB)

16.15
Debat

16.30
L’experiència de documentar moviments socials a Barcelona
Jordi Oriola i Folch, documentalista independent

17. 00
Debat

17.15
Turisme: un tema de debat pels moviments socials a Barcelona
Claudio Milano, economista, doctor en Antropologia del turisme (UAB)

17.35
Debat

 

El InCom-UAB y el CIDOB organizan el seminario “Usos del espacio público: movimientos sociales y turismo sostenible en Barcelona”, el jueves 9 de abril

La actividad, abierta al público, se celebrará en la Sala Jordi Maragall del CIDOB, en la calle Elisabets, 12 (08001 Barcelona), el jueves 9 de abril de las 15.30 a las 18 horas

Barcelona, 27–03–2015. El seminario “Usos del espacio público: movimientos sociales i turismo sostenible en Barcelona” tiene por objetivo revisar la historia de los movimientos sociales recientes a la capital catalana, la organización colectiva y la representación audiovisual que surge a partir de ellos y como el turismo ha surgido en la agenda de los movimientos sociales de la ciudad.

El debate quiere abrir una reflexión sobre el uso del espacio público en las denominadas smart cities y revisará críticamente la emergencia de las comunidades conectadas. Finalmente, se pretende interrogar sobre el rol de los distintos grupos de la producción continua de una imagen compleja y diversa de Barcelona.

La sesión, abierta al público y con el inglés como lengua vehicular, cuenta con la participación de un grupo de estudiantes visitantes del curso de Geografía Humana y Turismo del Departamento de Geografía, Medios y Comunicación der la Universidad de Karlstad (Suecia) y es coordinado por María Luna (InCom-UAB), Mekonnen Tesfahuney (GMK-Karlstad University) y Yolanda Onghena (CIDOB).

Programa

15.30
Bienvenida
Yolanda Onghena, CIDOB
Mekonnen Tesfahuney, GMK – Karlstad University

15.45
Espacio público: de muros silenciosos a comunidades conectadas
María Luna (InCom-UAB), doctora en Comunicación en la era digital (UAB)

16.15
Debate

16.30
La experiencia de documentar movimientos sociales en Barcelona
Jordi Oriola i Folch, documentalista independiente

17.00
Debate

17.15
Turismo: un tema de debate para los movimientos sociales en Barcelona
Claudio Milano, economista, doctor en Antropología del turismo (UAB)

17.35
Debate