La investigadora Laura Santamaria fa una estada de recerca a la Universitat Ruprecht Karls de Heidelberg

L’estada de recerca la duu a terme en el marc del seu període d’any sabàtic, després d’haver estat degana de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) entre els anys 2011 i 2016

Bellaterra / Heidelberg (Alemanya) 10–03–2017. La professora titular del Departament de Traducció i d’interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental i investigadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Laura Santamaria està fent una estada de recerca Alemanya entre els mesos de març a maig de 2017.

L’estada a l’Institut de Traducció i d’Interpretació (Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Heidelberg) permetrà a la investigadora treballar en l’àmbit del discurs multimodal i la traducció dels productes audiovisuals multilingües.

Laura Santamaria és membre del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), coordinat per la directora de l’InCom-UAB Amparo Huertas Bailén, reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup Consolidat de Recerca (referència 2014/SGR-01594). És professora de traducció a la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB des de 1985, en la qual ha exercit diversos càrrecs de gestió. Les seves línies de recerca principals se centren en la traducció audiovisual, la interculturalitat i les referències culturals.

Fotografia: arxiu personal Laura Santamaria.

 

La investigadora Laura Santamaria realiza una estancia de investigación en la Universidad Ruprecht Karls de Heidelberg

La estancia de investigación la lleva a cabo en el marco de su periodo de año sabático, después de haber sido decana de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) entre los años 2011 y 2016

Bellaterra / Heidelberg (Alemania) 10-03-2017. La profesora titular del Departamento del Departamento de Traducción e interpretación y de Estudios de Asia Oriental e investigadora del Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (InCom-UAB). Laura Santamaria está realizando una estancia de investigación Alemania entre los meses de marzo y mayo de 2017.

La estancia en el Instituto de Traducción e Interpretación (Institut für Übersetzen und Dolmetsch der Universität Heidelberg) permitirá a la investigadora trabajar en el ámbito del discurso multimodal y la traducción de los productos audiovisuales multilingües.

Laura Santamaria es miembro del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), coordinado por la directora del InCom-UAB Amparo Huertas Bailén, reconocido por la Generalitat de Cataluña como Grupo Consolidado de Investigación (referencia 2014 / SGR-01594). Es profesora de traducción en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB desde 1985, en la que ha desempeñado diversos cargos de gestión. Sus líneas de investigación se centran en la traducción audiovisual, la interculturalidad y las referencias culturales.

Fotografía: archivo personal Laura Santamaria.