El Portal compleix 16 anys

El Portal de la Comunicació InCom-UAB, dirigit per Ramon G. Sedó, compta amb una xarxa d'investigadors col·laboradors que treballen en les tres edicions idiomàtiques (català, castellà i portuguès)

Bellaterra, 08–03–2017. Inaugurat el 8 de març de 2001, el Portal de la Comunicació InCom-UAB ofereix continguts de diferents aspectes de la comunicació orientada als investigadors, estudiants i professionals del sector, prioritàriament d'Amèrica Llatina, Espanya i Catalunya.

Des que es va posar en línia, el Portal, en les seves tres edicions idiomàtiques (català, espanyol i portuguès), s'ha constituït com a mitjancer i punt de referència a internet per a totes les persones interessades en els estudis sobre comunicació, societat de la informació, tecnologies de la informació i comunicació, i les seves repercussions i influències en l'organització social.

Durant el darrer any, el Portal ha rebut 4.700 visites absolutes diàries amb puntes de fins a 5.500 visites de països com Espanya (57%), Mèxic (17%) i Brasil (8%), seguit de Veneçuela, Argentina, Xile, Perú, Bolívia, Estats Units i Portugal.

A les xarxes social, el Portal té una forta presència. A principis de març de 2017, el perfil a Twitter (@portal_com) acumulava més de 6.700 seguidors i el perfil a Facebook més de 20.700 seguidors. Aquesta important presència a la xarxa es correspon amb una intensa activitat als perfils esmentats: durant 2016 es van publicar 63.789 post i tweets, 21.631 més l'any passat, destacant novetats editorials, agenda i continguts propis.

La Generalitat de Catalunya col·labora amb el Portal de la Comunicació InCom-UAB des de juliol de 2001. Amb aquesta participació al Portal, la Institució Catalana contribueix a l'esforç de l’InCom-UAB de crear instruments d'anàlisi que permetin, tant a investigadors com a professionals, la interpretació dels canvis que experimenta la comunicació en la nova societat de la informació.

L'equip responsable del Portal començarà a treballar en breu en la conceptualització i desenvolupament d'una nova versió del lloc web que s’estrenarà en els propers mesos.

Podeu accedir al Portal a través de l’adreça www.portalcomunicacio.cat.

 

El Portal cumple 16 años

El Portal de la Comunicació InCom-UAB, dirigido por Ramon G. Sedó, cuenta con una red de investigadores col·laboradores que trabajan en las tres ediciones idiomáticas (catalán, castellano y portugués)

Bellaterra, 08–03–2017. Inaugurado el 8 de marzo de 2001, el Portal de la Comunicación InCom-UAB ofrece contenidos de diferentes aspectos de la comunicación orientada a investigadores, estudiantes y profesionales del sector, prioritariamente de América Latina, España y Cataluña.

Desde que se puso en línea, el Portal, en sus tres ediciones idiomáticas (catalán, español y portugués), se ha constituido como mediador y punto de referencia en internet para todas las personas interesadas en los estudios sobre comunicación , sociedad de la información, tecnologías de la información y comunicación, y sus repercusiones e influencias en la organización social.

Durante el último año, el Portal ha recibido 4.700 visitas absolutas diarias con puntas de hasta 5.500 visitas de países como España (57%), México (17%) y Brasil (8%), seguido de Venezuela, Argentina, Chile, Perú , Bolivia, Estados Unidos y Portugal.

En las redes social, el Portal tiene una fuerte presencia. A principios de marzo de 2017, el perfil en Twitter (@portal_com) acumulaba más de 6.700 seguidores y el perfil en Facebook más de 20.700 seguidores. Esta importante presencia en la red se corresponde con una intensa actividad en los respectives perfiles: durante 2016 se publicaron 63.789 post y tweets, 21.631 más el año pasado, destacando novedades editoriales, agenda y contenidos propios.

La Generalitat de Catalunya colabora con el Portal de la Comunicación InCom-UAB desde julio de 2001. Con esta participación en el Portal, la Institución Catalana contribuye al esfuerzo del InCom-UAB de crear instrumentos de análisis que permitan, tanto a investigadores como a profesionales, la interpretación de los cambios que experimenta la comunicación en la nueva sociedad de la información.

El equipo responsable del Portal empezará a trabajar en breve en la conceptualización y desarrollo de una nueva versión del sitio web que verá la luz en los próximos meses.

Podéis acceder al Portal a través de la dirección www.portalcomunicacion.com.