La investigadora mexicana Giselle Melchor realitza una estada de recerca de dos mesos a Comress (InCom-UAB)

El tema de recerca que aborda durant la seva estada a Comress (InCom-UAB) és La construcción dramática y cultural del personaje del narcotraficante en series y telenovelas. Aquest estudi pretén, a partir de l’anàlisi de diàlegs, relacions entre personatges, relació amb l’Estat i contextos, entreveure el sentit de la construcción de la narrativa i del personatge del narcotraficant

Bellaterra, 19–06–2017. La investigadora mexicana J. Giselle Melchor, professora de batxillerat a la Universidad Nacional Autónoma de México i alumna de la Maestría en Comunicación a la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, ha estat invitada pel grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB) a fer una estada de recerca de dos mesos.

L’objecte de l’estada és la provisió d’informació referent, principalment, a les sèries, ja que a Mèxic és una àrea poc explorada tant en la realització com en l’anàlisi, així com en la construcció metodològica de la proposta d’investigació. A Amèrica Llatina existeixen diversos estudis referents a la telenovel·la, una proposta que també s’analitzarà, però s’avançarà en la inclusió de les sèries en l’anàlisi.

En el panorama de la mundialització, les telenovel·les i sèries es converteixen en una font de negocis i un mitjà socialitzador. Amèrica Llatina s’ha transformat en un productor per excel·lència, s’ha concentrat el cercle productor-consumidor en la majoria dels països de parla hispana. La ingerència de la violència en les trames de telenovel·les i sèries s’entreveu en diversos estats. Per exemple, propostes com l’exitosa Narcos, La Reina del Sur, El Cártel de los Sapos, El señor de los Cielos, Camelia la Texana, entre d’altres, construeixen l’imaginari i permeten donar sentit a la realitat que es viu al país.

En les sèries, la quotidianitat dialoga amb l’entorn dramàtic i així s’aconsegueixen propostes que al·ludeixen a la realitat de països llatinoamericans; un clar exemple n’és la incursió del narcotràfic entre les temàtiques predominants de telenovel·les i sèries. Narcotràfic i política són temes indivisibles en moltes d’elles, ja que, si bé els productors televisius ho lliuren com una ficció, queda clar que reprenen noms i situacions de la política i crim organitzat reals, fet que permet una desmitificació de la gravetat del conflicte i inclús es col·loca la imatge del narcotraficant com un heroi que ha de sortir vencedor i burlar la llei. L’espectador troba un element d’arrelament amb el narcotraficant o burlador de la llei, per això és important ressaltar que els preceptes i inclús les identitats es modifiquen o adeqüen a diversos contextos.

El rerefons general que atorga la televisió ha de contemplar la diversificació d’audiències i presentar propostes que deixin de banda la narrativa de “final feliç”, una proposta que Melchor veu desgastada i caduca. La televisió ha d’aportar elements atractius per la seva relació amb el que és cultural i social.

Web Comress (InCom-UAB)

 

La investigadora mexicana Giselle Melchor realiza una estancia de investigación de dos meses en Comress (InCom-UAB)

El tema de investigación que aborda durante la estancia en Comress (InCom-UAB) es La construcción dramática y cultural del personaje del narcotraficante en series y telenovelas. Este estudio pretende, a partir del análisis de diálogos, relaciones entre personajes, relación con el Estado y contextos, vislumbrar el sentido en la construcción de la narrativa y del personaje del narcotraficante

Bellaterra, 19–06–2017. La investigadora mexicana J. Giselle Melchor, profesora de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México y alumna de la Maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, ha sido invitada por el grupo Comunicación y Responsabilidad Social (Comress InCom-UAB) a una estadía de investigación de dos meses.

El objeto de la estancia es el acopio de información referente, principalmente, a las series, ya que en México es un área poco explorada tanto en la realización como en el análisis, así como la construcción metodológica de la propuesta de investigación. En América Latina existen diversos estudios referentes a la telenovela, una propuesta que también se analizará, pero se avanzará en la inclusión de las series en el análisis.

En el panorama de la mundialización, las telenovelas y series se convierten en una fuente de negocios y un medio socializador. América Latina se ha transformado en un productor por excelencia, se ha concentrado el círculo productor-consumidor en la mayoría de las naciones de habla hispana. La ingerencia de la violencia en las tramas de telenovelas y series se vislumbra en diversos países. Por ejemplo, propuestas como la exitosa Narcos, La Reina del Sur, El Cártel de los Sapos, El señor de los Cielos, Camelia la Texana, entre otras, construyen el imaginario y permiten dar sentido a la realidad que se vive en el país.

En las series, la cotidianidad dialoga con el entorno dramático y así se logran propuestas que aluden a la realidad de países latinoamericanos; un claro ejemplo es la incursión del narcotráfico entre las temáticas predominantes de telenovelas y series. Narcotráfico y política son temas indivisibles en muchas de ellas, ya que, si bien los productores televisivos lo entregan como una ficción, queda claro que retoman nombres y situaciones de la política y crimen organizado reales, lo cual permite una desmitificación de la gravedad del conflicto e incluso se coloca la imagen del narcotraficante como un héroe que debe salir vencedor y burlar la ley. El espectador encuentra un elemento de arraigo con el narcotraficante o burlador de la ley, por ello es importante resaltar que los preceptos e incluso las identidades se modifican o adecuan a diversos contextos.

El trasfondo general que otorga la televisión debe de contemplar la diversificación de audiencias y presentar propuestas que dejen de lado la narrativa de “final feliz”, una propuesta que Melchor ve desgastada y caduca. La televisión debe aportar elementos atractivos por su relación con lo cultural y social.

Web Comress (InCom-UAB)