“La necesaria utopía de la interculturalidad”, de Vivian Romeu (coord.), nou volum de la col·lecció InCom-UAB Publicacions

L’obra, coordinada per la investigadora de la UACM (Mèxic), analitza cap a on ha d’orientar-se el sentit de refundació de la Modernitat, a través d’una reflexió teòrica i epistemològica sobre els fenòmens que pertoquen a la interacció entre cultures des d’una perspectiva intercultural. L’obra suposa el vintè volum de la col·lecció InCom-UAB Publicacions, que dirigeix José Luis Terrón

Bellaterra, 16-04-2020. Amb el títol La necesaria utopía de la interculturalidad, la investigadora i professora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Vivian Romeu coordina aquesta obra col·lectiva que reivindica els drets ampliats en el panorama simbòlic de la cultura contemporània. Es tracta del vintè volum de la col·lecció d’ eBooks “InCom-UAB Publicacions”, fundada el 2012 i dirigida per José Luis Terrón.

La necesaria utopía de la interculturalidad està formada per una presentació, a càrrec de la coordinadora de l’obra, i quatre capítols que desgranen aquesta reflexió teòrico epistemològica:

I. La interculturalidad en su paradoja (Cynthia Eugenia Pech Salvador);

II. La empatía como estrategia intercultural en el cine. Una reflexión sobre la obra de Wong Kar-wai (Blanca Edna Alonso Rosas);

III. Implicaciones teórico-metodológicas y éticas de nuestro encuentro con la interculturalidad. La experiencia con las Naná (Diana Minerva Espejel   Alejandro, Víctor Faccio Lucero y Noemí Luján Ponce);

IV. Interculturalidad, moralidad, utopía. Notas para una lectura bipolítica del futuro (Vivian Romeu)

Per a Vivian Romeu, “el llibre pretén posicionar el tema de la utopia com a un tema del futur, estretament vinculat a la diversitat i la diferencia cultural com a eixos constitutius de la interculturalitat des d’un escenari garantista, i plausible d’insertar-se en l’agenda pública de la política social contemporània. Aquest enfocament parteix d’entendre la cultural en la seva acceptació macro (sentit de nació) i micro (des de les diferents identitats socioculturals que cohabiten en un mateix espai social), com a instància multicultural des d’on es fa necessari garantir la gestió de la pluralitat i la diversitat social i cultural en tots els seus fronts, en el marc d’un ideal civilitzatori que no només les garanteixi, sinó que també les promogui.”

 

Accés a la publicació:

Romeu, Vivian, coord. (2020): La necesaria utopía de la interculturalidad [En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), col·lecció InCom-UAB Publicacions, número 20. ISBN: 978-84-121566-0-7