Laura Santamaria i Lesia Ponomarenko presenten un estudi sobre la traducció del lèxic del Procés, en el cas d’Euronews, en un congrés a Ucraïna

Les investigadores van presentar la seva intervenció a la “National Identity in Translation Conference 2018”, organitzada enguany a la ciutat ucraïnesa de Lviv

Bellaterra / Lviv (Ucraïna), 19-12-2018. “Translating Identities: New Words for Old Aspirations. The Catalan Case” és el títol de la comunicació que les investigadores del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental (UAB) Lesia Ponomarenko i Laura Santamaria (aquesta darrera, també investigadora del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura de l’InCom-UAB) van presentar a la “National Identity in Translation Conference”, a Lviv (Ucraïna), del 24 al 26 de setembre passat. El power point de la seva intervenció ja es pot consultar al Dipòsit Digital de Documents (UAB).

Les autores van presentar, a aquesta conferència internacional organitzada per les universitats Ivan Franko National University of Lviv d’Ucraïna i la University of Rzeszów de Polònia, un text sobre l’anàlisi de la terminologia creada en motiu del Procés Català, en el cas concret d’Euronews.

En paraules de les autores: “Els processos polítics i socials sovint arriben juntament amb creació d'elements lèxics nous (paraules o expressions) i addició de significats nous a les paraules existents en el context d’aquests esdeveniments”. En aquesta presentació Ponomarenko i Santamaria analitzen les unitats lèxiques i terminològiques que es fan servir en català per explicar l’activitat política i judicial relacionada amb el procés d’independència de Catalunya. Els interessa veure com s’han adaptat a l’alemany, castellà, anglès i francès amb la finalitat d’esbrinar si la informació que se’n pot derivar és similar a la copsada pels interlocutors que llegeixen altres mitjans de comunicació en català. Lesia Ponomarenko és estudiant de doctorat al Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental (UAB), sota al direcció de Laura Santamaria. Part del resultat d’aquesta ponència s’emmarca en la seva tesi doctoral que està prevista que es pugui defensar l’any 2019.

Accés a la contribució de les investigadores:

PONOMARENKO, Lesia; SANTAMARIA, Laura (2018): “Translating identities. New words for old aspirations. The Catalan case”, al National identity in translation Conference, Lviv (Ucraïna), 24-26 de setembre de 2018.

Per a més informació:

NATID Conference 2018 (Lviv, Ucraïna)

 

Laura Santamaria y Lesia Ponomarenko presentan un estudio sobre la traducción del léxico del Proceso, en el caso de Euronews, en un congreso en Ucrania

Las investigadoras presentaron su intervención en la “National Identity in Translation Conference 2018”, organizada este año en la ciudad ucraniana de Lviv

Bellaterra / Lviv (Ucrania), 19-12-2018. “Translating Identities: New Words for Old Aspirations. The Catalan Case” es el título de la comunicación que las investigadores del Departamento de Traducción y de Interpretación y de Estudios del Asia Oriental (UAB) Lesia Ponomarenko y Laura Santamaria (esta última, también investigadora del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura del InCom-UAB) presentaron en la “National Identity in Translation Conference”, en Lviv (Ucrania), del 24 al 26 de septiembre pasado. El power point de su intervención ya se puede consultar en el Depósito Digital de Documentos (UAB).

Las autoras presentaron, en esta conferencia internacional organizada por las universidades Ivan Franko National University of Lviv de Ucrania y la University of Rzeszów de Polonia, un texto sobre el análisis de la terminología creada en motivo del Proceso Catalán, en el caso concreto de Euronews.

En palabras de las autoras: “Los procesos políticos y sociales muchas veces llegan junto con la creación de elementos léxicos Nuevos (palabras o expresiones) y adición de significados nuevos a las palabras existentes en el contexto de estos eventos”. En esta presentación Ponomarenko y Santamaria analizan las unidades léxicas y terminológicas que se utilizan en catalán para explicar la actualidad política y judicial relacionada con el proceso de independencia de Cataluña. Les interesa ver cómo se han adaptado al alemán, castellano, inglés y francés con la finalidad de descubrir si la información que se puede derivar de ella es similar de la captada por los interlocutores que leen otros medios de comunicación en catalán. Lesia Ponomarenko es estudiante de doctorado en el Departamento de Traducción y de Interpretación y de Estudios del Asia Oriental (UAB), bajo la dirección de Laura Santamaria. Parte de los resultados de esta ponencia se enmarca en su tesis doctoral que está prevista que pueda defenderse en el año 2019.

Acceso a la contribución de las investigadoras:

PONOMARENKO, Lesia; SANTAMARIA, Laura (2018): “Translating identities. New words for old aspirations. The Catalan case”, en el National identity in translation Conference, Lviv (Ucrania), 24-26 de septiembre de 2018.

Para más información:

NATID Conference 2018 (Lviv, Ucrania)