Les investigadores De Salvador i Martínez publiquen l’article “Nomadic and intermittent ubiquity in ‘off the grid’ Shuar people” a Communication & Society

Les investigadores de l’InCom-UAB Saleta de Salvador Agra (professora visitant al Departament de Sociologia, Política i Administració de la Universidade de Vigo) i Yolanda Martínez Suárez reflexionen a l’article “Nomadic and intermittent ubiquity in ‘off the grid’ Shuar people” sobre l’slogan de la societat de la ubiqüitat, testant-lo en un context remot, el de fora de cobertura de les comunitats indígenes de la selva equatoriana

Bellaterra, 29–10–2015. Seguint l’esquema de l’anyone, anywhere i anytime (qualsevol, a qualsevol lloc i en qualsevol moment), Saleta de Salvador Agra i Yolanda Martínez Suárez analitzen les tres premises de l’slogan que caracteritza l’Edat Mòbil en la qual vivim, enfrontant-lo a un context d’usos i apropiacions dels telèfons mòbils pels indígenes Shuar, els heterodesignats com a “jíbaros”.

Les preguntes que guien la reflexió són ¿com la deslocalització que permeten les tecnologies mòbils afecten un context remot?, ¿com s’apropien els shuar d’aquestes tecnologies?, ¿com la ubiqüitat o hiperconnexió (Turkle) es manifesta en aquest fora de cobertura? Per intentar respondre-les, utilitzen una metodologia de triangulació, combinant enquestes i entrevistes en profunditat amb observació participant. El resultat és una aportació original als estudis sobre comunicació mòbil, visibilitzant un nou context amb troballes originals (Amaçonia nord) i reforçant tesis sobre usos compartits d’altres acadèmics centrats a Àfrica o Austràlia.

L’article reflexiona a partir dels resultats d’un projecte que ambdues autores codirigiren a Equador, i en el qual també hi va participar la investigadora de l’InCom-UAB Amparo Huertas Bailén.

Per a més informació:

Abstract de l’article

 

Las investigadoras De Salvador y Martínez publican el artículo “Nomadic and intermittent ubiquity in ‘off the grid’ Shuar people” en Communication & Society

Las investigadoras del InCom-UAB Saleta de Salvador Agra (profesora visitante en el Departamento de Sociología, Política y Administración de la Universidade de Vigo) y Yolanda Martínez Suárez reflexionan en el artículo “Nomadic and intermittent ubiquity in ‘off the grid’ Shuar people” sobre el slogan de la sociedad de la ubicuidad, testándolo en un contexto remoto, el de fuera de cobertura en las comunidades indígenas de la selva ecuatoriana

Bellaterra, 29–10–2015. Siguiendo el esquema del anyone, anywhere y anytime (cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento), Saleta de Salvador Agra y Yolanda Martínez Suárez analizan las tres premisas del slogan que caracteriza la Edad Móvil en la que vivimos, enfrentándolo a un contexto de usos y apropiaciones de los teléfonos móviles por los indígenas Shuar, los heterodesignados como “jíbaros”.

Las preguntas que guían la reflexión son ¿cómo la deslocalización que permiten las tecnologías móviles afectan a un contexto remoto?, ¿cómo se apropian los shuar de estas tecnologías?, ¿cómo la ubicuidad o hiper-conexión (Turkle) se manifiesta en este fuera de cobertura? Para intentar responderlas, emplean una metodología de triangulación, combinando encuestas y entrevistas en profundidad con observación participante. El resultado es un aporte original a los estudios sobre comunicación móvil, visibilizando un nuevo contexto con hallazgos originales (Amazonía norte) y reforzando tesis sobre usos compartidos de otros académicos centrados en África o Australia.

El artículo reflexiona a partir de los resultados de un proyecto que ambas autoras codirigieron en Ecuador, y en el que también participó la investigadora del InCom-UAB Amparo Huertas Bailén.

Para más información:

Abstract del artículo