L’estudiant de Periodisme (UAB) Oriol Girbau s’incorpora a l’InCom-UAB per a realitzar una estada de pràctiques acadèmiques

Durant la seva estada, d’octubre de 2019 a gener de 2020, Girbau podrà donar suport a diversos projectes multidisciplinaris que l’InCom-UAB té actualment en curs, especialment l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB)

Bellaterra, 24-10-2019. L’estudiant del grau de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Oriol Girbau s’incorpora a l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) per a realitzar una estada de pràctiques acadèmiques semestral, amb data d’inici l’1 d’octubre de 2010 i data de finalització el 31 de gener de 2020.

La seva estada es duu a terme en el marc del conveni de pràctiques acadèmiques vigent entre la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) i l’InCom-UAB, que permet que l’alumne pugui rebre formació especialitzada —addicional a la que rep de la Facultat—, i al mateix temps es preveu que pugui donar suport a diferents projectes multidisciplinaris de l’institut, especialment relacionats amb l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB).

La seva tasca també s’emmarca dins del grup consolidat de recerca Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), coordinat per la directora de l’InCom-UAB, i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), Dra. Amparo Huertas Bailén.

Els tutors de la seva estada són el professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) i investigador de l’InCom-UAB, José Luis Terrón, per part del centre de recerca; i el professor titular del Departament de Mitjans. Comunicació i Cultura (UAB), Xavier Giró, per part de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB).

Fotografia: © Raquel Gómez (InCom-UAB).

Per a més informació:

GIRBAU, Oriol (2019): “Intel·ligència artificial, a l’abast de tothom” [En línia]. Crònica per a l’Obervatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). Publicada el 23-10-2019.

GIRBAU, Oriol (2019): “Periodistes de tribunals: El judici del Procés” [En línia]. Crònica a l’Obervatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). Publicada el 08-10-2019.

 

El estudiante de Periodismo (UAB) Oriol Girbau se incorpora al InCom-UAB para realizar una estancia de prácticas académicas

Durante su estancia, de octubre de 2019 a enero de 2020, Girbau podrá dar apoyo a distintos proyectos multidisciplinarios que el InCom-UAB tiene actualment en curso, especialmente el Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB)

Bellaterra, 24-10-2019. El estudiante del grado de Periodismo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Oriol Girbau se incorpora al Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) para realizar una estancia de prácticas académicas semestral, con fecha de inicio 1 de octubre de 2019 y fecha de finalización 31 de enero de 2020.

Su estancia se lleva a cabo en el marco del convenio en prácticas académicas vigente entre la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB) y el InCom-UAB, que permite que el alumno pueda recibir formación especializada —adicional a la que recibe de la Facultad—, y al mismo tiempo se prevé que pueda dar apoyo a distintos proyectos multidisciplinares del instituto, especialmente relacionados con el Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB).

Su estancia también se enmarca dentro del grupo consolidado de investigación Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), coordinado por la directora del InCom-UAB, y profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB), Dra. Amparo Huertas Bailén.

Los tutores de su estancia son el profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB) e investigador del InCom-UAB, José Luis Terrón, por parte del centro de investigación; y el profesor titular del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB), Xavier Giró, por parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB).

Fotografía: © Raquel Gómez (InCom-UAB).

Para más información:

GIRBAU, Oriol (2019): “Intel·ligència artificial, a l’abast de tothom” [En línea]. Crónica para el Obervatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). Publicada el 23-10-2019.

GIRBAU, Oriol (2019): “Periodistes de tribunals: El judici del Procés” [En línea]. Crónica para el Obervatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). Publicada el 08-10-2019.