L’InCom-UAB acaba de publicar un nou eBook, Interculturalidad: miradas críticas

Dins de la col·lecció eBook InCom-UAB acaba de publicar-se l’obra IInterculturalidad: miradas críticas, coordinada per Cynthia Pech Salvador i Marta Rizo García. Com totes les publicacions de la col·lecció, l’obra és d’accés lliure i gratuït, com a via de transferència de coneixement a la societat.

Bellaterra, 05–10–2015. El llibre Interculturalidad: miradas críticas, coordinat per les investigadores Cynthia Pech Salvador i Marta Rizo García (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), està format per vuit capítols. Pretén reflexionar sobre la interculturalitat avui, però sobretot des d’una perspectiva crítica, a partir de les diverses experiències d’investigació que aquest llibre recull. Així, des del treball pràctic, teòric i/o empíric, en els diversos àmbits disciplinars, els i les especialistes convocats escriuen des dels seus indrets enunciatius molt particulars i amb una mirada aguda sobre el que la interculturalitat ha aportat i moltes vegades defugit en camps tan significatius com la pedagogia, la comunicació, el dret i l’antropologia.

Accés a l’eBook

 

El InCom-UAB acaba de publicar un nuevo eBook, Interculturalidad: miradas críticas

Dentro de la colección eBook InCom-UAB acaba de publicarse la obra Interculturalidad: miradas críticas, coordinada por Cynthia Pech Salvador y Marta Rizo García. Como todas las publicaciones de la colección, la obra es de acceso libre y gratuito, como vía de transferencia de conocimiento a la sociedad.

Bellaterra, 05–10–2015. El libro Interculturalidad: miradas críticas, coordinado por las investigadoras Cynthia Pech Salvador y Marta Rizo García (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), está compuesto por ocho capítulos. Pretende reflexionar sobre la interculturalidad hoy, pero sobre todo desde una perspectiva crítica, a partir de las diferentes experiencias de investigación que este libro recoge. Así, desde el trabajo práctico, teórico y/o empírico, en los distintos ámbitos disciplinares, los y las especialistas convocados escriben desde sus lugares enunciativos muy particulares y con la mirada aguda sobre lo que la interculturalidad ha aportado y, muchas veces, soslayado en campos tan significativos como la pedagogía, la comunicación, el derecho y la antropología.

Acceso al eBook