L’InCom-UAB col·labora amb la Universitat de Girona en l’organització de les IV Jornades Comunicació i Societat 2015

Aquest esdeveniment acadèmic anual se celebrarà a Girona del 5 al 6 de novembre de 2015, i tindrà com a temàtica central l’educació i la comunicació

Bellaterra / Girona, 01–10–2015. Les IV Jornades Comunicació i Societat 2015, organitzades pel Grupo de Recerca Comunicació Social i Institucional de la Universitat de Girona (CSiI-UdG), en col·laboració amb l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), parteixen de la premissa que en la situació de crisi econòmica, social i institucional actual del nostre país, la universitat ha de promoure la reflexió sobre el rol que ha de jugar com a institució educativa i investigadora en la societat de la qual forma part.

Paral·lelament, també ha de contribuir al debat i al diàleg social en problemàtiques amb un important impacte social, com pot ser el rol dels mitjans de comunicació i la seva responsabilitat social en aquest context de crisi i diversitat.

En aquest sentit, les IV Jornades Comunicació i Societat 2015 es plantegen les preguntes següents que seran tractades per les ponències i presentacions dels participants:
• ¿Com usem el potencial dels mitjans per a treballar la diversitat en diferents contextos educatius?
• ¿Quines oportunitats tenen els educadors de desenvolupar produccions en els mitjans de comunicació per donar veu a grups minoritaris?
• ¿Quines són les responsabilitats dels mitjans de comunicació al considerar i respectar la diversitat? ¿Quines són les oportunitats i els riscos associats?

Objectius de les Jornades

Els objectius d’aquestes Jornades es basen en quatre eixos prioritaris:
• Divulgar treballs científics dels àmbits Ciències de la Comunicació i Ciències de l’Educació, amb especial èmfasi en la perspectiva de la diversitat cultural.
• Reflexionar sobre el potencial dels mitjans de comunicació per treballar la diversitat en els diversos àmbits educatius.
• Contribuir al debat y al diàleg social sobre l’impacte social i el rol dels mitjans de comunicació socialment responsables, amb instruments de formació no reglada en contextos de diversitat.
• Iniciar, consolidar i desenvolupar propostes de col·laboració amb entitats externes a la UdG.

Públic i format de les Jornades

Les Jornades es dirigeixen tant al públic acadèmic (professors, investigadors i estudiants) como als professionals dels mitjans, de l’educació i de l’atenció a la diversitat.

El format de les Jornades incorpora dues conferències, dues taules rodones temàtiques i un espai de workshop per compartir inquietuds y debatre propostes d’interès comú entre educadors i comunicadors.

Les persones interessades en presentar una comunicació a les Jornades poden enviar les seves propostes fins el dijous 15 d’octubre de 2015, perquè siguin avaluades pel comitè organitzador.

Per a més informació:

Web jornades

Web grup de recerca CSiI-UdG

Copyright fotografia: SCiI-UDG.

 

El InCom-UAB colabora con la Universidad de Girona en la organización de las IV Jornades Comunicació i Societat 2015

Este evento académico anual se celebrarà en Girona del 5 al 6 de noviembre de 2015, y tendrá como temàtica central la educación y la comunicación

Bellaterra / Girona, 01–10–2015. Las IV Jornades Comunicació i Societat 2015, organizadas por el Grupo de Investigación Comunicación Social e Institucional de la Universidad de Girona (CSiI-UdG), en colaboración con el Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (InCom-UAB), parten de la premisa que en la actual situación de crisis económica, social e institucional de nuestro país, la universidad tiene que promover la reflexión sobre el rol que debe jugar como institución educativa e investigadora en la sociedad de la que forma parte.

Paralelamente, también debe contribuir al debate y al diálogo social en problemáticas con un importante impacto social, como puede ser el rol de los medios de comunicación y su responsabilidad social en este contexto de crisis y diversidad.

En este sentido, las IV Jornades Comunicació i Societat 2015 se plantean las siguientes preguntas que serán abordadas por las ponencias y presentaciones de los participantes:
• ¿Cómo usamos el potencial de los medios para trabajar la diversidad en distintos contextos educativos?
• ¿Qué oportunidades tienen los educadores de desarrollar producciones en los medios de comunicación para dar voz a grupos minoritarios?
• ¿Cuáles son las responsabilidades de los medios de comunicación al considerar y respetar la diversidad? ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos asociados?

Objetivos de las Jornadas

Los objetivos de estas Jornadas se basan en cuatro ejes prioritarios:
• Divulgar trabajos científicos de los ámbitos Ciencias de la Comunicación y Ciencias de la Educación haciendo hincapié en la perspectiva de la diversidad cultural.
• Reflexionar sobre el potencial de los medios de comunicación para trabajar la diversidad en los diferentes ámbitos educativos.
• Contribuir al debate y el diálogo social sobre el impacto social y el rol de los medios de comunicación socialmente responsables, como instrumentos de formación no reglada en contextos de diversidad.
• Iniciar, consolidar y desarrollar propuestas de colaboración con entidades externas a la UdG.

Público y formato de las Jornadas

Las Jornadas se dirigen tanto al público académico (profesores, investigadores y estudiantes) como a los profesionales de los medios, de la educación y de la atención a la diversidad.

El formato de las Jornadas incorpora dos conferencias, dos mesas redondas temáticas y un espacio de workshop para compartir inquietudes y debatir propuestas de interés común entre educadores y comunicadores.

Las personas interesadas en presentar una comunicación en las Jornadas pueden enviar sus propuestas hasta el jueves 15 de octubre de 2015, para que sean evaluadas por el comité organizador.

Para más información:

Web jornadas

Web grupo de investigación CSiI-UdG

Copyright fotografía: SCiI-UDG.