L'InCom-UAB acull aquesta tardor quatre investigadors de Mèxic i Brasil, estudiants de màster i doctorat en comunicació

Verónica Gil Martínez i Fernando Gabriel Acosta Islas provenen de la Universidad Nacional Autónoma de México, Renata da Silva Souza de la Universidade Federal do Rio de Janeiro i Carolina Menezes Ferreira és investigadora del Programa de Pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde de la Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil.

Bellaterra, 04–09–2015. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UB) acull aquesta tardor quatre investigadors d’Amèrica Llatina en el marc del Programa d’acollida d’investigadors visitants impulsat pel grup consolidat de recerca Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), dirigit per la investigadora Amparo Huertas Bailén.

Fernando Gabriel Acosta Islas és estudiant de màster a la Universidad Nacional Autónoma de México. La seva línia d’investigació principal és la comunicació interpersonal en xarxes socials digitals.

Renata da Silva Souza, de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil), ha obtingut una beca predoctoral del programa sandwich. Treballa sobre comunicació comunitària, i analitza el cas de la vida cultural juvenil a la favela de Maré.

Aquestes dues persones faran l'estada de setembre a desembre de 2015 i tindran com a tutora la Dra. Amparo Huertas Bailén.

La professora de nutrició i de comunicació de la Universidade Paulista de São Paulo (Brasil) Carolina Menezes Ferreira treballa en l’àmbit de la comunicació i salut, i realitza un doctorat sobre comunicació i nutrició en el marc del Programa de Pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde de la Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil. La seva estada de recerca a l’InCom-UAB s’inicia el setembre de 2015 i finalitzarà el mes de gener de 2016, sota la tutorització del director de l’InCom-UAB, Dr. José Luis Terrón.

La investigadora Verónica Gil Martínez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, fa una estada d'investigació a l'InCom-UAB, entre els mesos de setembre i desembre de 2015, per desenvolupar el treball final de màster dedicat a les teories de la informació, amb José Luis Terrón com a tutor de la recerca.

Peu de fotografia (d’esquerra a dreta):
Carolina Menezes (investigadora de Programa de Pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde de la Fundação Oswaldo Cruz, Brasil), Miquel Gómez (coordinador general de l’InCom-UAB), Verónica Gil Martínez (Universidad Nacional Autónoma de México); Renata da Silva Souza (Universidade Federal do Rio de Janeiro) i Fernando Gabriel Acosta Islas (investigador de Universidad Nacional Autónoma de México), a la seu de l’InCom-UAB, a Bellaterra.

Copyright fotografia: Marta Civil i Serra (InCom-UAB).

 

El InCom-UAB acoge este otoño a cuatro investigadores de México y Brasil, estudiantes de máster y doctorado en comunicación

Verónica Gil Martínez y Fernando Gabriel Acosta Islas provienen de la Universidad Nacional Autónoma de México, Renata da Silva Souza de la Universidade Federal do Rio de Janeiro y Carolina Menezes Ferreira es investigadora del Programa de Pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde de la Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil.

Bellaterra, 04–09–2015. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UB) acoge este otoño a cuatro investigadores de América Latina en el marco del Programa de acogida de investigadores visitantes impulsado por el grupo consolidado de investigación Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), dirigido por la investigadora Amparo Huertas Bailén.

Fernando Gabriel Acosta Islas es estudiante de máster en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación principal es la comunicación interpersonal en redes sociales digitales.

Renata da Silva Souza, de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil), ha obtenido una beca pre-doctoral del programa sandwich. Trabaja sobre comunicación comunitaria, y analiza el caso de la vida cultural juvenil en la favela de Maré.

Estas dos persones harán la estancia de septiembre a diciembre de 2015 y tendrán como tutora a la Dra. Amparo Huertas Bailén.

La profesora de nutrición y de comunicación de la Universidade Paulista de São Paulo (Brasil) Carolina Menezes Ferreira trabaja en el ámbito de la comunicación y realiza un doctorado sobre comunicación y nutrición en el marco del Programa de Pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde de la Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil. Su estancia de investigación en el InCom-UAB se inicia en septiembre de 2015 y finalizará en enero de 2016, bajo la tutorización del director del InCom-UAB, Dr. José Luis Terrón.

La investigadora Verónica Gil Martínez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, hace una estancia de investigación en el InCom-UAB, entre los meses de septiembre y diciembre de 2015, para desarrollar el trabajo final de máster dedicado a las teorías de la información, con el Dr. José Luis Terrón como tutor de la investigación.

Pie de fotografía (de izquierda a derecha):
Carolina Menezes (investigadora de Programa de Pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde de la Fundação Oswaldo Cruz, Brasil), Miquel Gómez (coordinador general del InCom-UAB), Verónica Gil Martínez (Universidad Nacional Autónoma de México); Renata da Silva Souza (Universidade Federal do Rio de Janeiro) y Fernando Gabriel Acosta Islas (investigador de Universidad Nacional Autónoma de México), en la sede del InCom-UAB, en Bellaterra.

Copyright fotografía: Marta Civil i Serra (InCom-UAB).