La Veu del País Valencià i Racó Català parlen de la presència del català als mitjans i la seva audiència, a partir de l’aportació de Carla González Collantes a l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014

Els dos mitjans digitals recullen en un reportatge les principals contribucions a l’entorn de la llengua als mitjans a Catalunya durant els anys 2013 i 2014

Bellaterra, 01–09–2015. La Veu del País Valencià i Racó Català han publicat durant el mes d’agost dos reportatges que analitzen la presència de la llengua catalana als mitjans de comunicació a Catalunya i la seva audiència, especialment a partir de l’aportació de la investigadora del grup Llengua i Mèdia (Universitat Autònoma de Barcelona) i de l’Institut de la Comunicació (InCom-UAB), Carla González Collantes, a l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014.

El reportatge repassa la situació en l’àmbit de la premsa, la ràdio, la televisió, internet i planteja que si hi ha oferta de mitjans en català, els catalans es decanten per consumir mitjans en aquesta llengua.

Article a Racó Català (07–08–2015)

Article a La Veu del País Valencià (09–08–2015)

Accés al capítol:

GONZÁLEZ COLLANTES, Carla (2015): “La llengua als mitjans” [En línia], a CIVIL I SERRA, Marta; CORBELLA CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, eds: Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Col·lecció Lexikon Informes, 4, pàgs. 103–114.

 

La Veu del País Valencià y Racó Català hablan de la presencia del catalán en los medios y su audiència, a partir de la aportaación de Carla González Collantes en el Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014

Los dos medios digitales recogen en un reportaje las principales contribucions entrono a la legnua en los medios en Cataluña durante los años 2013 y 2014

Bellaterra, 01–09–2015. La Veu del País Valencià y Racó Català han publicado durante el mes de agosto dos reportajes que analizan la presencia de la lengua catalana en los medios de comunicación en Cataluña y su audiència, especialmente a partir de la aportación de la investigadora del grupo Llengua i Mèdia (Universitat Autònoma de Barcelona) y del Institut de la Comunicació (InCom-UAB), Carla González Collantes, en el Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014.

El reportaje repasa la situación en el àmbit de la prensa, la radio, la televisión, internet y plantea que si hay oferta de medios en catalán, los catalanes se decantan por consumir medios en esta lengua.

Artículo en Racó Català (07–08–2015)

Artículo en La Veu del País Valencià (09–08–2015)

Acceso al capítulo:

GONZÁLEZ COLLANTES, Carla (2015): “La llengua als mitjans” [En línea], en CIVIL I SERRA, Marta; CORBELLA CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, eds: Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Col·lecció Lexikon Informes, 4, págs. 103–114.