L’InCom-UAB col·labora en el Seminari Pensar lo Real (Bogotà, Colòmbia)

L’InCom-UAB consolida les seves actuacions a l’entorn de la comunicació crítica i les pràctiques documentals amb la participació de Maria Luna, membre de l’InCom-UAB i ALADOS Colombia, des de la Coordinació Acadèmica del Seminari Internacional Pensar lo Real

Barcelona 20‒10‒2016. Els directors Albertina Carri (Argentina), Erik Rocha (Brasil), així com l’artista Daniela Ray de Transmestizx (Equador) i el col·lectiu Crater Lab (Espanya), format per Adriana Vila i Luis Macías, són els invitats internacionals que obriran la propera edició del Seminari Pensar lo Real, que es durà a terme del 24 al 26 d’octubre en el marc de la 18 MIDBO (Muestra Internacional Documental de Bogotá). La cita és a l’Auditorio Centro Ático, de la Pontificia Universidad Javeriana.

El lema d’aquesta edició és el Collage de Memorias, usos del pasado y experimentación documental. El programa de Pensar lo Real 2016 reuneix 16 ponents llatinoamericans que abordan el debat acadèmic a l’entorn de l’arxiu documental i el found footage (material trobat) des de perspectives diverses. Els eixos del debat es definiren a partir de les propostes rebudes en la convocatòria pública: l’arxiu en relació a las representacions del conflicte armat colombià, l’arxiu com a possibilitat de resistència, relacions entre etnografia i arxius visuals, experiments formals i reapropiacions del muntatge. El programa inclou també reflexions pràctiques sobre els usos de l’arxiu i la memòria urbana i busca generar espais per conèixer nous projectes i publicacions a l’entorn del documental.

Gràcies a la participació de Maria Luna, membre d’ALADOS i investigadora de l’InCom-UAB, com a responsable de la Coordinació Acadèmica, l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona enforteix els nexes de col·laboració amb Colòmbia a la vegada que continua consolidant activitats a l’entorn de la comunicació crítica.

Aquest seminari ha implicat un interessant procés de curadoria i reflexió conjunta del Comitè Acadèmic de la #18MIDBO conformat pel documentalista Gustavo Fernández, cofundador d’ ALADOS MIDBO; Claudia Salamanca, professora de la Pontificia Universidad Javeriana; Germán Ayala, director de la Fundación Accionar; Carolina Sourdis, realitzadora y candidata doctoral de la Universitat Pompeu Fabra; Laura Coronado, productora general de MIDBO i l’antropòleg Pablo Mora, cofundador d’ ALADOS i director de la Muestra Internacional Documental de Bogotá. Pensar lo Real es una iniciativa liderada por ALADOS Colombia amb el suport d’Idartes, la Maestría en Artes y el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana.

Per a més informació:

Programa i inscripcions

#18 MIDBO: Vídeo de Llançament

 

El InCom-UAB colabora en el Seminario Pensar lo Real (Bogotá, Colombia)

El InCom-UAB consolida sus actuaciones en torno a la comunicación crítica y las prácticas documentales con la participación de Maria Luna, miembro del InCom-UAB y ALADOS Colombia, desde la Coordinación Académica del Seminario Internacional Pensar lo Real

Barcelona 20‒10‒2016. Los directores Albertina Carri (Argentina), Erik Rocha (Brasil), así como la artista Daniela Ray de Transmestizx (Ecuador) y el colectivo Crater Lab (España), formado por Adriana Vila y Luis Macías, son los invitados internacionales que abrirán la próxima edición del Seminario Pensar lo Real, que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el marco de la 18 MIDBO (Muestra Internacional Documental de Bogotá). La cita es en el Auditorio Centro Ático, de la Pontificia Universidad Javeriana.

El lema de esta edición es el Collage de Memorias, usos del pasado y experimentación documental. El programa de Pensar lo Real 2016 reúne a 16 ponentes latinoamericanos que abordan el debate académico en torno al archivo documental y el found footage (material encontrado) desde perspectivas diversas. Los ejes de debate se definieron a partir de las propuestas recibidas en la convocatoria pública: el archivo en relación a las representaciones del conflicto armado colombiano, el archivo como posibilidad de resistencia, relaciones entre etnografía y archivos visuales, experimentos formales y reapropiaciones del montaje. El programa incluye también reflexiones prácticas sobre los usos del archivo y la memoria urbana y busca generar espacios para conocer nuevos proyectos y publicaciones en torno al documental.

Gracias a la participación de Maria Luna, miembro de ALADOS e investigadora del InCom-UAB, como responsable de la Coordinación Académica, el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona fortalece los nexos de colaboración con Colombia a la vez que continúa consolidando actividades en torno a la comunicación crítica.

Este seminario ha implicado un interesante proceso de curaduría y reflexión conjunta del Comité Académico de la #18MIDBO conformado por el documentalista Gustavo Fernández, co-fundador de ALADOS MIDBO; Claudia Salamanca, Profesora de la Pontificia Universidad Javeriana; Germán Ayala, director de la Fundación Accionar; Carolina Sourdis, realizadora y candidata doctoral de la Universitat Pompeu Fabra; Laura Coronado, productora general de Midbo y el antropólogo Pablo Mora, co-fundador de ALADOS y director de la Muestra Internacional Documental de Bogotá. Pensar lo Real es una iniciativa liderada por ALADOS Colombia con el apoyo de Idartes, la Maestría en Artes y el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana.

Para más información:

Programa e inscripciones

#18 MIDBO: Video de Lanzamiento