L’InCom-UAB col·labora en el VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que se celebrarà a La Laguna, el desembre de 2016

El termini per presentar comunicacions per aquest Congrés roman obert fins el 7 de novembre proper. De total de 27 taules, dues estan organitzades per investigadors de l’InCom-UAB

Bellaterra / La Laguna (Tenerife), 20‒09‒2016. Quatre membres de l’InCom-UAB participen en l’organització de dues taules temàtiques que formen part del programa del VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que es desenvoluparà a la Universidad de La Laguna (Tenerife) entre el 2 i el 9 de desembre de 2016.

Una de les taules, “Avenços en recerca i bones pràctiques en Comunicació i Salut”, està coordinada per Daniel Catalán Matamoros (Universidad Carlos III de Madrid), Carmen Peñafiel (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea i investigadora col·laboradora de l’InCom-UAB) i José Luis Terrón Blanco (UAB i director del grup Comunicació i Salut de l’InCom-UAB). Amb les comunicacions que es presentin en aquesta taula es pretén avançar en la recerca sobre Comunicació i Salut i així com compartir bones pràctiques desenvolupades a escala internacional.

La segona taula, “Videojocs, simulacions i entorns virtuals”, està coordinada per Ruth S. Contreras Espinosa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya y directora de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment de l’InCom-UAB), Carina González González (Universidad de la Laguna) i José Luis Eguia Gómez (Universitat Politècnica de Catalunya i investigador col·laborador de l’InCom-UAB). La taula té com a objectiu ser un punt de trobada entre investigadors, dissenyadors i persones interessades en compartir i discutir recerques que tinguin com a objecte d’estudi el joc digital en totes les seves dimensions teòriques i usos emergents. Es pretén incloure tant resultats originals en l’àmbit teòric com metodològic, el desenvolupament tecnològic i noves aplicacions.

El termini per presentar comunicacions per a aquestes dues taules (i per a la resta de taules del Congrés) romandrà obert fins el dilluns 7 de novembre de 2016.

Per a més informació:

Web congrés

 

InCom-UAB colabora en el VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que se celebrará en La Laguna, en diciembre de 2016

El plazo para presentar comunicaciones para este Congreso permanece abierto hasta el próximo 7 de noviembre. De total de 27 mesas, dos están organizadas por investigadores del InCom-UAB

Bellaterra / La Laguna (Tenerife), 20‒09‒2016. Cuatro miembros del InCom-UAB participan en la organización de dos mesas temáticas que forman parte del programa del VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que se desarrollará en la Universidad de La Laguna (Tenerife) entre el 2 y el 9 de diciembre de 2016.

Una de las mesas, “Avances en investigación y buenas prácticas en Comunicación y Salud”, está coordinada por Daniel Catalán Matamoros (Universidad Carlos III de Madrid), Carmen Peñafiel (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea e investigadora colaboradora del InCom-UAB) y José Luis Terrón Blanco (UAB y director del grupo Comunicación y Salud del InCom-UAB). Con las comunicaciones que se presenten en esta mesa se pretende avanzar en la investigación sobre Comunicación en Salud y así compartir buenas prácticas desarrolladas a nivel internacional.

La segunda mesa, “Videojuegos, simulaciones y entornos virtuales”, está coordinada por Ruth S. Contreras Espinosa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya y directora del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento del InCom-UAB), Carina González González (Universidad de la Laguna) y José Luis Eguia Gómez (Universitat Politècnica de Catalunya e investigador colaborador del InCom-UAB). La mesa tiene como objetivo ser un punto de encuentro entre investigadores, diseñadores e interesados en compartir y discutir investigaciones que tengan como objeto de estudio el juego digital en todas sus dimensiones teóricas y usos emergentes.
Se pretende abarcar tanto resultados originales en el ámbito teórico como metodológico, el desarrollo tecnológico y nuevas aplicaciones.

El plazo para presentar comunicaciones para estas dos mesas (y para el resto de mesas del Congreso) permanecerá abierto hasta el lunes 7 de noviembre de 2016.

Para más información:

Web congreso