L’InCom-UAB col·labora en la II Conferencia Internacional de Comunicación en Salud, que se celebrarà a Madrid el 23 d’octubre

El Grup de Comunicació i Salut de l’InCom-UAB col·labora en l’organització de la II Conferencia Internacional de Comunicación en Salud, una iniciativa de la Universidad Carlos III i l’Asociación Española de Comunicación Sanitaria (AECS), i que es durà a terme el 23 d’octubre de 2015 a Madrid

Bellaterra, 20–04–2015. La II Conferencia Internacional de Comunicación en Salud, sota el lema “Investigació, benestar i salut”, inclourà diverses taules de debat, ponències i comunicacions a l’entorn de la comunicació i la salut. Aspectes com la comunicació a l’atenció primària de salut i atenció especialitzada, salut pública, la comunicació durant les emergències de salut, periodisme en salut, ehealth, mhealth, publicitat en salut i campanyes de promoció de la salut seran presentades per experts en aquestes matèries.
En aquesta propera edició es comptarà amb la presència, ja confirmada, de ponents d’Espanya, Noruega, Brasil, Mèxic i Dinamarca.

A més a més, els organitzadors de la II Conferencia han obert un termini per a la recepció de comunicacions lliures i així permetre que investigadors i professionals puguin presentar els seus treballs durant l’esdeveniment. El termini de recepció de resums de comunicacions finalitza el 4 de setembre.

Per a més informació:

Web de la Conferència

 

El InCom-UAB colabora en la II Conferencia Internacional de Comunicación en Salud, que se celebrará en Madrid el 23 de octubre

El Grupo de Comunicación y Salud del InCom-UAB colabora en la organización de la II Conferencia Internacional de Comunicación en Salud, una iniciativa de la Universidad Carlos III y la Asociación Española de Comunicación Sanitaria (AECS), y que se llevará a cabo el 23 de octubre de 2015 en Madrid

Bellaterra, 20–04–2015. La II Conferencia Internacional de Comunicación en Salud, bajo el lema “Investigación, bienestar y salud”, incluirá diversas mesas de debate, ponencias y comunicaciones en torno a la comunicación y la salud. Aspectos como la comunicación en atención primaria de salud y atención especializada, salud pública, la comunicación durante emergencias de salud, periodismo en salud, ehealth, mhealth, publicidad en salud y campañas de promoción de la salud serán presentados por expertos en estas materias.

En esta próxima edición se contrará con la presencia, ya confirmada, de ponentes de España, Noruega, Brasil, México y Dinamarca.

Además, los organizadores de la II Conferencia han abierto el plazo para la recepción de comunicaciones libres y así permitir que investigadores y profesionales puedan presentar sus trabajos durante el evento. El plazo de recepción de resúmenes de comunicaciones finaliza el 4 de septiembre.

Para más información:

Web de la Conferencia