L’InCom-UAB farà una anàlisi de la presència del diàleg interreligiós a la programació de TV3

El centre de recerca rep un ajut econòmic de la Generalitat de Catalunya per dur a terme un estudi sobre la presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual coordinat per la seva directora, Amparo Huertas Bailén

Bellaterra, 27-07-2018. La Direcció General d’Afers Religiosos, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ha concedit un ajut al projecte de recerca “Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3”. Amparo Huertas Bailén dirigeix la proposta i l’equip està format per José Luis Terrón Blanco, Yolanda Martínez Suárez i Saleta de Salvador Agra. El projecte, que es duu a terme al marc del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (referència 2017/SGR-760), ha rebut un ajut econòmic de 6.000 euros a la convocatòria de projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa per a l’any 2017.

A partir d’una mostra de material procedent de les emissions del canal públic català, s’observaran aspectes quantitatius i qualitatius, diferenciant entre informació i entreteniment. A l’anàlisi de contingut, es farà èmfasi en els arguments desenvolupats, les característiques de les persones protagonistes, les fonts d’informació que es fan servir, la presència d’indicacions adreçades de forma directa a promoure el contacte amb l’altre i les estratègies de programació. Es redactarà un document final amb recomanacions que ajudin a un correcte tractament des del punt de vista ètic i un llistat d’indicadors per mesurar la qualitat d’aquests continguts.

En total, han estat tres els projectes que han rebut finançament. A més de la proposta de l’InCom-UAB, han obtingut ajut econòmic “Religiositats perifèriques. Una anàlisi comparada de les formes religioses de canalització del malestar social a barris estigmatitzats de Sant Adrià de Besòs i Salt” (Manuel Delgado Ruiz, UB) i “Migració xinesa i pràctiques religioses: una perspectiva intergeneracional” (Joaquín Beltrán Antolín, UAB).

Aquesta és la segona vegada que un projecte de l’InCom-UAB, liderat per la seva directora, obté finançament a aquesta convocatòria. “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” va ser el títol de la primera proposta aprovada, que es va presentar l’any 2015.

 

El InCom-UAB hará un análisis de la presencia del diálogo interreligioso en la programación de TV3

El centro de investigación recibe una ayuda económica de la Generalitat de Catalunya para llevar a cabo un estudio sobre la presencia del diálogo interreligioso en el espacio público audiovisual coordinado por su directora, Amparo Huertas Bailén

Bellaterra, 27-07-2018. La Dirección General de Asuntos Religiosos, del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha concedido una ayuda al proyecto de investigación “Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3”. Amparo Huertas Bailén dirige la propuesta y el equipo está formado por José Luis Terrón Blanco, Yolanda Martínez Suárez y Saleta de Salvador Agra. El proyecto, que se lleva a cabo en el marco del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (referencia 2017/SGR-760), ha recibido una ayuda económica de 6.000 euros en la convocatoria de proyectos de investigación en el ámbito de la diversidad religiosa para el año 2017.

A partir de una muestra de material procedente de las emisiones del canal público catalán, se observarán aspectos cuantitativos y cualitativos, diferenciando entre información y entretenimiento. En el análisis de contenido se hará énfasis en los argumentos desarrollados, las características de las personas protagonistas, las Fuentes de información que se hacen servir, la presencia de indicaciones dirigidas de forma directa a promover el contacto con el otro y las estrategias de programación. Se redactará un documento final con recomendaciones que ayuden a un correcto tratamiento desde el punto de vista ético y un listado de indicadores para medir la calidad de estos contenidos.

En total, han sido tres los proyectos que han recibido financiación. Además de la propuesta del InCom-UAB, han obtenido ayuda económica “Religiositats perifèriques. Una anàlisi comparada de les formes religioses de canalització del malestar social a barris estigmatitzats de Sant Adrià de Besòs i Salt” (Manuel Delgado Ruiz, UB) y “Migració xinesa i pràctiques religioses: una perspectiva intergeneracional” (Joaquín Beltrán Antolín, UAB).

Esta es la segunda vez que un proyecto del InCom-UAB, liderado por su directora, obtiene financiación en esta convocatoria. “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” fue el título de la primera propuesta aprobada, que se presentó en 2015.