L’InCom-UAB ha presentat l’Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016

El 28 de setembre del 2017 s’ha presentat la novena edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya en un acte presidit pel director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Jordi del Río González

Barcelona, 29–09–2017. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha presentat l’Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016. L’equip coordinador de l’obra ha estat format per Marta Civil i Serra (InCom-UAB), Joan M. Corbella Cordomí (UPF), Carme Ferré Pavia (UAB) i Joan Sabaté i Salazar (URL). L’acte s’ha celebrat a la Sala Cotxeres de Palau Robert (Barcelona) el dia 28 de setembre de 2017.

Aquesta és una obra biennal, que des del seu naixement rep el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de Gas Natural Fenosa. Per a aquesta edició, i per tercer bienni consecutiu, també compta amb la subscripció institucional de la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

L’acte de presentació de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 ha estat presidit pel director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Jordi del Río González, amb la participació de la vicerectora de Comunicació i de Promoció de la Universitat Autònoma de Barcelona, Virginia Luzón Fernández; la directora de l’InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén; i de l'autora de l'epíleg de l'obra i membre del comitè científic Maria Corominas Piulats.

A l’obertura de l’acte, el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Jordi del Río González, ha remarcat que el Govern ha tirat endavant el Pacte Nacional de l’Audiovisual de Catalunya, amb la participació dels agents del sector, entre els quals hi ha l’InCom-UAB; ha actualitzat les polítiques de suport als mitjans i també ha ajudat a impulsar la professionalització dels mitjans digitals. I, davant d’aquestes iniciatives, el director general ha destacat la importància d’un estudi com l’Informe de la comunicació a Catalunya, per conèixer tot el que està passant en el sector de la comunicació a Catalunya.

La directora de l’InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén, ha agraït públicament el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de Gas Natural Fenosa. Amparo Huertas Bailén ha remarcat la consolidació de l’informe com a eina adreçada al sector de la comunicació en el sentit més ampli, la seva preocupació per oferir un document útil i, molt especialment, l’esperit interuniversitari del projecte. En concret, en aquesta edició, hi han participat autors i autores procedents de 5 universitats diferents i 6 grups reconeguts per la Generalitat de Catalunya.

L’autora de l’epíleg, Maria Corominas Piulats, ha subratllat la importància de l’anàlisi que aporta cada un dels capítols, per a la interpretació del sector de la comunicació a Catalunya, i que cal tenir en compte, en cas que sigui necessari, eventualment, per actuar-hi. Ha destacat que la crisi econòmica marca encara el bienni 2015?2016, tot i que ja es van notant signes de recuperació, amb matisos per a cada un dels àmbits estudiats. Maria Corominas Piulats ha avaluat molt positivament que, tot i la mancança de dades importants referents a Catalunya, l’Informe ha fet un treball molt rigorós, on és molt evident la seva preocupació per accedir al màxim nombre de fonts d’informació.

Per la seva banda, la vicerectora de Comunicació i de Promoció de la UAB, Virginia Luzón Fernández, ha destacat el valor d’un projecte acadèmic transversal com és l’Informe de la comunicació a Catalunya i ha felicitat públicament l’InCom per tota la feina feta.

L’Informe es publica, amb accés obert i gratuït, com a cinquè volum de la col·lecció Lexikon Informes, una col·lecció especialitzada de la Direcció General de Difusió de la Generalitat de Catalunya. A més a més, ja es pot descarregar des del web l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB).

Peu de fotografia, d'esquerra a dreta: Amparo Huertas Bailén, Jordi del Río González, Virginia Luzón Fernández i Maria Corominas Piulats. Copyright: Marta Civil i Serra (InCom-UAB).

Accés a l’informe complet

CIVIL I SERRA, Marta; CORBELLA CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, eds. (2017): Informe de la comunicació a Catalunya 2015-2016 [En línia]. Barcelona: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona; Generalitat de Catalunya, Direcció General de Difusió; col·lecció Lexikon Informes, núm. 5. ISSN: 2014-2773.

 

El InCom-UAB ha presentado el Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016

El 28 de septiembre de 2017 se ha presentado la novena edición del Informe de la comunicació a Catalunya en un acto presidido por el director general de Medios de Comunicación de la Generalitat de Catalunya, Jordi del Río González

Barcelona, 29–09–2017. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha presentado el Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016. El equipo coordinador de la obra ha sido formado por Marta Civil i Serra (InCom-UAB), Joan M. Corbella Cordomí (UPF), Carme Ferré Pavia (UAB) y Joan Sabaté i Salazar (URL). El acto se ha celebrado en la Sala Cotxeres de Palau Robert (Barcelona) el día 28 de septiembre de 2017.

Esta es una obra bienal, que desde su nacimiento recibe el apoyo de la Generalitat de Catalunya y el patrocinio de Gas Natural Fenosa. Para esta edición, y por tercer bienio consecutivo, también cuenta con la subscripción institucional de la Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut d’Estudis Catalans.

El acto de presentación del Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 ha sido presidido por el director general de Medios de Comunicación de la Generalitat de Catalunya, Jordi del Río González, con la participación de la vicerrectora de Comunicación y de Promoción de la Universitat Autònoma de Barcelona, Virginia Luzón Fernández; la directora del InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén; y de la autora del epílogo de la obra y miembro del comité científico Maria Corominas Piulats.

En la apertura del acto, el director general de Medios de Comunicación de la Generalitat de Catalunya, Jordi del Río González, ha remarcado que el Gobierno ha sacado adelante el Pacto Nacional del Audiovisual de Cataluña, con la participación de agentes del sector, entre los que hay el InCom-UAB; ha actualizado las políticas de apoyo a los medios y también ha ayudado a impulsar la profesionalización de los medios digitales. Y, frente a estas iniciativas, el director general ha destacado la importancia de un estudio como el Informe de la comunicació a Catalunya, para conocer todo lo que está pasando en el sector de la comunicación en Catalunya.

La directora del InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén, ha agradecido públicamente el apoyo de la Generalitat de Catalunya y el patrocinio de Gas Natural Fenosa. Amparo Huertas Bailén ha remarcado la consolidación del informe como herramienta dirigida al sector de la comunicación en el sentido más amplio, su preocupación para ofrecer un documento útil y, muy especialmente, el espíritu interuniversitario del proyecto. En concreto, en esta edición, han participado autores y autoras procedentes de 5 universidades distintas y 6 grupos reconocidos por la Generalitat de Catalunya.

La autora del epílogo, Maria Corominas Piulats, ha subrayado la importancia del análisis que aporta cada uno de los capítulos, para la interpretación del sector de la comunicación en Cataluña, y que cabe tener en cuenta, en caso de que sea necesario, eventualmente, para actuar. Ha destacado que la crisis económica marca todavía el bienio 2015?2016, aunque ya se van notando signos de recuperación, con matices, para cada uno de los ámbitos estudiados. Maria Corominas Piulats ha evaluado muy positivamente que, pese la falta de datos importantes referentes a Cataluña, el Informe ha hecho un trabajo muy riguroso, donde es muy evidente su preocupación para acceder al máximo número de fuentes de información.

Por su parte, la vicerrectora de Comunicación y de Promoción de la UAB, Virginia Luzón Fernández, ha destacado el valor de un proyecto académico transversal como es el Informe de la comunicació a Catalunya y ha felicitado públicamente al InCom-UAB por todo el trabajo realizado.

El Informe se publica, con acceso abierto y gratuito, como quinto volumen de la colección Lexikon Informes, una colección especializada de la Dirección General de Difusión de la Generalitat de Catalunya. Además, ya se puede descargar desde el web del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB).

Pie de fotografía, de izquierda a derecha: Amparo Huertas Bailén, Jordi del Río González, Virginia Luzón Fernández y Maria Corominas Piulats. Copyright: Marta Civil i Serra (InCom-UAB).

Acceso al informe completo

CIVIL I SERRA, Marta; CORBELLA CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, eds. (2017): Informe de la comunicació a Catalunya 2015-2016 [En línea]. Barcelona: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona; Generalitat de Catalunya, Direcció General de Difusió; colección Lexikon Informes, núm. 5. ISSN: 2014-2773.