L’InCom-UAB i la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) d’Argentina signen un conveni marc de col·laboració

La signatura del conveni permetrà que ambdues institucions puguin sumar esforços i crear sinergies en temes acadèmics, de recerca i d’extensió universitària en l’àmbit de l’art, la comunicació i la cultura

Bellaterra, 19–11–2015. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) i la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), ubicada a la ciutat de Sáenz Peña, a la província de Buenos Aires (Argentina), han signat un conveni marc de col·laboració per sumar esforços i crear sinergies en temes acadèmics, de recerca i d’extensió universitària en l’àmbit de l’art, la comunicació i la cultura.

L’acord neix del vincle que existent entre l’InCom-UAB i la carrera en Gestió de l’Art i la Cultura de la UNTREF i permetrà treballar en sis línies de treball concretes:

– Possibilitar vies de col·laboració en aspectes d’actualització científica i especialització en matèria de comunicació, a través de l’intercanvi d’experiències, d’informació i documentació;

– Impulsar i fomentar l’intercanvi d’experiències i la col·laboració en projectes de formació en matèria de comunicació;

– Col·laborar en l’obtenció de fons de finançament per a la realització d’activitats d’interès comú per ambdues institucions;

– Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que poden beneficiar ambdues institucions;

– Col·laborar en la difusió de les activitats mútues a través dels respectius llocs web i intercanvi d’enllaços;

– I qualsevol altra activitat que ambdues parts considerin d’interès mutu.

El conveni ha entrat en vigor el 6 de novembre de 2015 i té una durada de cinc anys, prorrogable per períodes successius de cinc anys, si ambdues parts hi estan d’acord.

Per a més informació:

Web InCom-UAB

Web UNTREF

 

El InCom-UAB y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) de Argentina firman un convenio marco de colaboración

La firma del convenio permitirá que ambas instituciones puedan sumar esfuerzos y crear sinergias en temas académicos, de investigación y de extensión universitaria en el ámbito del arte, la comunicación y la cultura

Bellaterra, 19–11–2015. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), ubicada en la ciudad de Sáenz Peña, en la provincia de Buenos Aires (Argentina), han firmado un convenio marco de colaboración para sumar esfuerzos y crear sinergies en temas académicos, de investigación y de extensión universitaria en el ámbito del arte, la comunicación y la cultura.

El acuerdo nace del vínculo existente entre el InCom-UAB y la carrera en Gestión del Arte y la Cultura de la UNTREF y permitirá trabajar en seis líneas de trabajo concretes:

– Posibilitar vías de colaboración en aspectos de actualización científica y especialización en materia de comunicación, a través del intercambio de experiencias, de información y documentación;

– Impulsar y fomentar el intercambio de experiencias y la colaboración en proyectos de formación en materia de comunicación;

– Colaborar en la obtención de fondos de financiación para la realización de actividades de interés común para ambas Instituciones;

– Fomentar el debate y el intercambio de experiencias sobre todos aquellos temas que puedan beneficiar ambas Instituciones;

– Colaborar en la difusión de las actividades mutuas a través de los respectivas sitios web e intercambio de enlaces;

– Y cualquier otra actividad que ambas partes consideren de interés común.

El convenio ha entrado en vigor el 6 de noviembre de 2015 y tiene una duración de cinco años, prorrogable para periodos sucesivos de cinco años, si ambas partes están de acuerdo.

Para más información:

Web InCom-UAB

Web UNTREF