L’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, inclòs com a novetat bibliogràfica al Butlletí d’informació sobre l’audiovisual a Catalunya del CAC

L’obra col·lectiva biennal de l’InCom-UAB queda recollida a l’apartat “Flaixos”, dedicat a informacions breus considerades rellevants i a informes d’interès per al sector publicats durant el període

Bellaterra, 16–11–2015. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha inclòs l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, com a novetat bibliogràfica al segon número del Butlletí d’informació sobre l’audiovisual a Catalunya (BIAC), publicat el setembre de 2015.

El Butlletí, de periodicitat quadrimestral, s’ha creat per aportar dades actualitzades sobre distribució i audiència de mitjans, consum d’internet i inversió publicitària a Catalunya.

Paral·lelament, té una secció monogràfica titulada “L’apunt”, dedicada a un tema en profunditat, que varia d’un número a un altre. I, finalment, l’apartat “Flaixos” incorpora notícies breus rellevants del període i informes d’interès pel sector, que és on s’ha inclòs la referència a l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, una obra col·lectiva biennal de l’InCom-UAB, publicada per la Generalitat de Catalunya, com a volum 4 de la col·lecció Lexikon Informes.

Per a més informació:

CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA (CAC) (2015): Butlletí d’informació sobre l’audiovisual a Catalunya (BIAC), núm. 2, segon quadrimestre de 2015. Barcelona: CAC, setembre.

 

El Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, incluido como novedad bibliográfica en el Boletín de información sobre el audiovisual en Cataluña del CAC

La obra col·lectiva biennal del InCom-UAB queda recogida en el apartado “Flaixos”, dedicado a informacions breves considerades relevantes y a informes de interès para el sector publicados durante el periodo

Bellaterra, 16–11–2015. El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ha incluido el Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, como novedad bibliográfica en el segundo número del Boletín de información sobre el audiovisual en Cataluña (BIAC), publicado en septiembre de 2015.

El Boletín, de periodicidad cuadrimestral, se ha creado para aportar datos actualizados sobre distribución y audiència de medios, consumo de internet e inversión publicitaria en Cataluña.

Paralelamente, tiene una sección monogràfica titulada “El apunto”, dedicada a un tema en profundidad, que varía de un número a otro. Y, finalment, apartado “Flashes” incorpora noticies breves relevantes del periodo e inforems de interés para el sector, que es donde se ha incluido la referencia al Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, una obra colectiva bienal del InCom-UAB, publicada por la Generalitat de Catalunya, como volumen 4 de la colección Lexikon Informes.

Para más información:

CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA (CAC) (2015): Butlletí d’informació sobre l’audiovisual a Catalunya (BIAC), núm. 2, segon quadrimestre de 2015. Barcelona: CAC, setembre.