L’InCom-UAB, present al monogràfic sobre recerca en comunicació a Catalunya, publicat al darrera número de la revista Capçalera

El monogràfic del periodista i investigador Quim Marqués sobre l’estat de la recerca en comunicació a Catalunya, vinculada a l’àmbit universitari, inclou una entrevista a les investigadores de l’InCom-UAB Marta Civil i Serra i Carme Ferré Pavia.

Bellaterra, 13–11–2015. ¿Com ha afectat la crisi econòmica el sector de la recerca en comunicació a Catalunya? ¿Com es pot pal·liar la reducció del percentatge de finançament públic a la recerca en comunicació social per poder seguir-la realitzant? En conseqüència, ¿augmenta el finançament privat? Aquestes i altres preguntes són les que es planteja el periodista i investigador Quim Marqués (@Quim_Marques) en el seu article monogràfic “Recerca a la baixa”, publicat al número 169 (setembre) de la revista Capçalera, que edita el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

En el reportatge Quim Marqués entrevista les investigadores de l’InCom-UAB Marta Civil i Serra i Carme Ferré Pavia per parlar sobre les prioritats i principals canvis soferts ens els darrers anys i recollir part dels resultats del darrer Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, una obra col·lectiva de l’InCom-UAB de la qual n’han estat coeditores, juntament amb Joan Corbella Cordomí i Joan Sabaté i Salazar.

Paral·lelament al monogràfic, la revista Capçalera també inclou, a l’apartat de novetats bibliogràfiques d’aquest darrer número, una referència a l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, que es va presentar el 29 de juny passat, al Palau Robert de Barcelona. L’obra es pot consultar en línia a través del web de l'Informe i els col·legiats interessats tenen a la seva disposició exemplars en paper per demanar en préstec.

Accés a l’article:

MARQUÉS, Quim (2015): “Recerca a la baixa” [En línia]. Capçalera [Barcelona], núm. 169, setembre, pàgs. 52–55.

 

El InCom-UAB, presente en el monográfico sobre investigación en comunicación en Catalunya, publicado en el último número de la revista Capçalera

El monográfico del periodista e investigador Quim Marqués sobre el estado de la investigación en comunicación en Catalunya, vinculada al ámbito universitario, incluye una entrevista a las investigadoras del InCom-UAB Marta Civil i Serra y Carme Ferré Pavia.

Bellaterra, 13–11–2015. ¿Cómo ha afectado la crisis económica el sector de la investigación en comunicación en Catalunya? ¿Cómo se puede paliar la reducción del porcentaje de financiación pública a la investigación en comunicación social para poder seguir realizándola? En consecuencia, ¿aumenta la financiación privada? Éstas y otras preguntas son las que se plantea el periodista e investigador Quim Marqués (@Quim_Marques) en su artículo monográfico “Recerca a la baixa” [“Investigación a la baja”], publicado en el número 169 (septiembre) de la revista Capçalera, que edita el Colegio de Periodistas de Catalunya.

En el reportaje Quim Marqués entrevista a las investigadoras del InCom-UAB Marta Civil i Serra i Carme Ferré Pavia para hablar sobre las prioridades y principales cambios sufridos en los últimos años y recoger parte de los resultados del último Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, una obra colectiva del InCom-UAB de la que han han sido coeditoras, junto con Joan Corbella Cordomí y Joan Sabaté i Salazar.

Paralelamente al monográfico, la revista Capçalera también incluye, en el apartado de novedades bibliográficas de este último número, una referencia al Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, que se presentó el 29 de junio pasado, en el Palau Robert de Barcelona. La obra se puede consultar en línea a través del web de l'Informe y los colegiados interesados tienen a su disposición ejemplares en papel para pedir en préstamo.

Acceso al artículo:

MARQUÉS, Quim (2015): “Recerca a la baixa” [En línia]. Capçalera [Barcelona], núm. 169, setembre, pàgs. 52–55.