L’investigador de l’InCom-UAB Josep Lobera publica un article a International Migration

“Toward a multi-ethnic public sphere? Media consumption in highly diverse districts in Spain” és el títol del article, firmat per Josep Lobera, Victor Arco i Carlos Giménez. El text apareix al número 55 de la revista International Migration, publicada per la International Organization for Migration (IOM)

Bellaterra / Madrid, 20–03–2017. L’investigador de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) i professor de Sociologia a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Josep Lobera publica, juntament amb Víctor Arco i Carlos Giménez (també de la UAM), l’article “Toward a multi-ethnic public sphere? Media consumption in highly diverse districts in Spain”. El text apareix a la revista International Migration, concretament al número 55, volum 2, publicat aquest mes de març de 2017.

L’article analitza l’esfera pública multiètnica a partir de l’estudi del consum de mitjans de comunicació en barris de ciutats espanyoles que tenen un elevat índex d’immigració. El treball de camp es basa en dues enquestes sobre audiències realitzades els anys 2010 i 2012. Els resultats detecten una baixada del consum de mitjans de comunicació provocada no tant pel canvi dels costums en els consums sinó per la crisi econòmica. Entre el col·lectiu jove, els que tenen un major nivell d’educació consumeixen un ventall més ampli de mitjans de comunicació minoritaris d’altres cultures, sobretot de premsa, ràdio i fonts de notícies d’internet. Els autors també aporten una reflexió teòrica sobre els mitjans de comunicació i l’esfera multiètnica en els països del Sud d’Europa.

Entre la bibliografia citada apareixen dos treballs on han participat altres membres de l’InCom-UAB. En primer lloc, la ponència d’Amparo Huertas Bailén “El consumo cultural de los latinoamericanos en Cataluña: integración, ciudadana y transnacionalismo”, presentada al Congreso de l'Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) celebrat a Rio de Janeiro (2009) i, en segon lloc, l’estudi que Amparo Huertas Bailén, Yolanda Martínez i Jordi Moreras van fer per encàrrec de la Fundación Alternativas Prácticas y consumos mediático-culturales del colectivo marroquí en España (2013).

Accés a l’article:
LOBERA, Josep; ARCO, Víctor; GIMÉNEZ, Carlos (2017): “Toward a multi-ethnic public sphere? Media consumption in highly diverse districts in Spain” [En línia]. International Migration, núm 55, pàg. 39–52.

Fotografia: arxiu personal Josep Lobera.

 

El investigador del InCom-UAB Josep Lobera publica un artículo en International Migration

“Toward a multi-ethnic public sphere? Media consumption in highly diverse districts in Spain” es el título del artículo, firmado por Josep Lobera, Victor Arco y Carlos Giménez. El texto aparece en el número 55 de la revista International Migration, publicada por la International Organization for Migration (IOM)

Bellaterra / Madrid, 20–03–2017. El investigador del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) y profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Josep Lobera publica, junto con Víctor Arco y Carlos Giménez (también de la UAM), el artículo “Toward a multi-ethnic public sphere? Media consumption in highly diverse districts in Spain”. El texto aparece en la revista International Migration, concretamente en el número 55, volumen 2, publicado este mes de marzo de 2017.

El artículo analiza la esfera pública multiétnica a partir del estudio del consumo de medios de comunicación en barrios de ciudades españolas que tienen un elevado índice de inmigración. El trabajo de campo se basa en dos encuestas sobre audiencias realizadas en los años 2010 y 2012. Los resultados detectan una bajada del consumo de medios de comunicación provocada no tanto por el cambio de las costumbres en los consumos sino por la crisis económica. Entre el colectivo joven, los que tienen un mayor nivel de educación consumen un abanico más amplio de medios de comunicación minoritarios de otras culturas, sobre todo de prensa, radio y fuentes de noticias de internet. Los autores también aportan una reflexión teórica sobre los medios de comunicación y la esfera multiétnica en los países del Sur de Europa.

Entre la bibliografía citada aparecen dos trabajos donde han participado otros miembros del InCom-UAB. En primer lugar, la ponencia de Amparo Huertas Bailén “El consumo cultural de los latinoamericanos en Cataluña: integración, ciudadana y transnacionalismo”, presentada en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) celebrado en Río de Janeiro (2009) y, en segundo lugar, el estudio que Amparo Huertas Bailén, Yolanda Martínez y Jordi Moreras hicieron por encargo de la Fundación Alternativas Prácticas y consumos mediático-culturales del colectivo marroquí en España (2013).

Acceso al artículo:
LOBERA, Josep; ARCO, Víctor; GIMÉNEZ, Carlos (2017): “Toward a multi-ethnic public sphere? Media consumption in highly diverse districts in Spain” [En línea]. International Migration, núm 55, pàg, 39–52.

Fotografía: archivo personal Josep Lobera.