Marta Civil i Serra, membre del comitè organitzador de la jornada d'inauguració del curs 2017-2018 de la Societat Catalana de Comunicació, a la URV, a Tarragona

La investigadora de l’InCom-UAB i membre de la junta de la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, va participar en la conceptualització de la jornada, que es va celebrar el dijous 26 d'octubre a la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili (URV), a Tarragona, coincidint amb la Setmana Internacional de l’Accés Obert (2017)

Tarragona / Bellaterra, 30-10-2017. L'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) va ser present a l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2017?2018, de la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (SCC-IEC), que es va celebrar a la sala de juntes de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili (URV), a Tarragona, el dijous 26 d’octubre. La
investigadora de l’InCom-UAB Marta Civil i Serra, juntament amb la resta d’integrants de la junta de la SCC-IEC i d’un equip de la URV, va participar en l’organització acadèmica de l’esdeveniment.

L’obertura de la jornada va anar a càrrec de la vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària (URV), Arantxa Capdevila; el director del Departament d’Estudis de Comunicació (URV) Bernat López; el director de la Càtedra Internacional Repsol/URV d’Excel·lència en Comunicació, Jordi Farré; i el president de la Societat Catalana de Comunicació, Jordi Berrio.

L’acte va comptar amb la conferència magistral “Comunicació i evolució humana”, a càrrec del catedràtic de prehistòria de la URV, investigador de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i codirector d’Atapuerca, Eudald Carbonell, que va centrar la seva intervenció en la importància de socialitzar la ciència i treballar per assolir un coneixement ben elaborat i fonamentat, que es pugui compartir, tenint clara la necessitat de comunicar la ciència, seguint les pautes de l’accés obert.

A continuació es va dur a terme una taula de presentació d’activitats de recerca vinculades al Departament d’Estudis de Comunicació (URV), amb l’editora del Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, Cilia Willem; el coordinador del Màster en Comunicació Estratègica en la Societat en Risc, Enric Castelló; el director del Grup de Recerca Asterisc i també director de la Càtedra Internacional d’Excel·lència Repsol/URV en Comunicació, Jordi Farré; i Josep Bertran, en representació de Repsol, coincidint amb el 10è aniversari de la fundació d’aquesta Càtedra.

La segona taula rodona es va centrar en la “Recerca en comunicació: transversalitat, innovació i professionalització” i fou moderada per Marta Montagut. Va aportar l’experiència de Jordi Prades Tena, Carlota Moragas-Fernandez, Natàlia Lozano, i Anna Sendra, contrastant recorreguts acadèmics de persones que s’han dedicat a l’exercici del periodisme o de la publicitat i les relacions públiques i que han acabat tornant a la universitat per especialitzar-se amb estudis de màster o doctorat, respecte altres persones que s’han dedicat a la carrera acadèmica, ja des del moment de finalitzar els estudis de grau.

L’acte també va comptar amb la intervenció “In memoriam: Quim Capdevila (1967-2017)”, a càrrec del vicepresident de la Societat Catalana de Comunicació Sergi Cortiñas. Van cloure la sessió la vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària (URV), Arantxa Capdevila, i el president a la Societat Catalana de Comunicació, Jordi Berrio.

La sessió va ser una iniciativa de la Societat Catalana de Comunicació, en col·laboració amb el Departament d’Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili, el Grup de Recerca en Comunicació Asterisc (URV), la Càtedra Internacional Repsol/URV d’Excel·lència en Comunicació i el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. A l’acte també hi va assistir el catedràtic emèrit del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), fundador i investigador de l’InCom-UAB i primer president de la Societat Catalana de Comunicació (1986?1987) Miquel de Moragas i Spà.

Per a més informació:

Crònica de l’acte – Blog Societat Catalana de Comunicació

 

Marta Civil i Serra, miembro del comité organizador de la jornada de inauguración del curso 2017-2018 de la Societat Catalana de Comunicació, en la URV, en Tarragona

La investigadora del InCom-UAB y miembro de la junta de la Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut d’Estudis Catalans, participó en la conceptualización de la jornada, que se celebró el jueves 26 de octubre en la Facultad de Letras de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en Tarragona, coincidiendo con la Semana Internacional del Acceso Abierto (2017)

Tarragona / Bellaterra, 30-10-2017. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) estuvo presente en el acto de inauguración del curso académico 2017?2018, de la Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut d’Estudis Catalans (SCC-IEC), que se celebró en la sala de juntas de la Facultad de Letras de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en Tarragona, el jueves 26 de octubre. La investigadora del InCom-UAB Marta Civil i Serra, junto con el resto de la junta de la SCC y de un equipo de la URV, participaron en la organización académica del evento.

La apertura de la jornada fue a cargo de la vicerrectora de Docencia, Estudiantes y Comunidad Universitaria (URV), Arantxa Capdevila; el director del Departamento de Estudios de Comunicación (URV) Bernat López; el director de la Cátedra Internacional Repsol/URV de Excelencia en Comunicación, Jordi Farré; y el presidente de la Societat Catalana de Comunicació, Jordi Berrio.

El acto contó con la conferencia magistral “Comunicación y evolución humana”, a cargo del catedrático de prehistoria de la URV, investigador del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) y codirector de Atapuerca, Eudald Carbonell, que centró su intervención en la importancia de socializar la ciencia y trabajar para conseguir un conocimiento bien elaborado, que se pueda compartir, teniendo clara la necesidad de comunicar la ciencia, siguiendo las pautas del acceso abierto.

A continuación se llevó a cabo una mesa de presentación de actividades de investigación vinculadas al Departamento de Estudios de Comunicación (URV), con la editora del Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, Cilia Willem; el coordinador del Máster en Comunicación Estratégica en la Sociedad en Riesgo, Enric Castelló; el director del Grupo de Investigación Asterisc y también director de la Cátedra Internacional Repsol/URV de Excelencia en Comunicación, Jordi Farré, y Josep Bertran, en representación de Repsol, coincidiendo con el 10º aniversario de la fundación de esta Cátedra.

La segunda mesa redonda se centró en la “Investigación en comunicación: transversalidad, innovación y profesionalización” y fue moderada por Marta Montagut. Aportó la experiencia de Jordi Prades Tena, Carlota Moragas-Fernandez, Natàlia Lozano, y Anna Sendra, contrastando recorridos académicos de personas que se han dedicado al ejercicio del periodismo o de la publicidad y las relaciones públicas y que han vuelto a la universidad para especializarse con estudios de máster o doctorado, respecto a otras personas que se han dedicado a la carrera académica ya desde el momento de finalizar los estudios de grado.

El acto también contó con la intervención “In memoriam: Quim Capdevila (1967-2017)”, a cargo del vicepresidente de la Societat Catalana de Comunicació Sergi Cortiñas. Cerraron la sesión la vicerrectora de Docencia, Estudiantes y Comunidad Universitaria (URV), Arantxa Capdevila, y el presidente a la Societat Catalana de Comunicació, Jordi Berrio.

La sesión fue una iniciativa de la Societat Catalana de Comunicació, en colaboración con el Departamento de Estudios de Comunicación de la la Universitat Rovira i Virgili, el Grupo de Investigación en Comunicación Asterisc (URV), la Cátedra Internacional Repsol/URV de Excelencia en Comunicación y el Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Al acto también asistió el catedrático emérito del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB), fundador e investigador del InCom-UAB y primer presidente de la Societat Catalana de Comunicació (1986?1987) Miquel de Moragas i Spà.

Para más información:

Crónica del acto – Blog Societat Catalana de Comunicació