Marta Civil i Serra, ponent a la Jornada sobre Alfabetització Informacional i Mediàtica per una Ciutadania Crítica

L’objectiu de la jornada és reflexionar sobre l’alfabetització mediàtica i informacional com a eina per a fomentar la capacitat crítica de la població, en totes les edats. Es tracta d’una iniciativa organitzada per la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), el 30 de novembre a Bellaterra, amb la col·laboració de l’InCom-UAB

Bellaterra, 28-09-2018. La investigadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), Marta Civil i Serra, ha estat invitada a participar com a ponent a la Jornada sobre Alfabetització Informacional i Mediàtica per una Ciutadania Crítica, que organitza la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) el divendres 30 de novembre, de les 9.30h a les 18h, a l’Aula Magna d’aquesta facultat, al campus de Bellaterra.

L’aportació de Marta Civil i Serra versarà sobre “Els graduats en comunicació: quin rol poden jugar en l’ensenyament de la competència informacional i mediàtica a les escoles?”, en el marc de la primera taula rodona de la jornada, que se celebrarà de les 12h a les 14h, a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB). A la taula rodona també hi participaran Núria de José (Col·legi de Periodistes de Catalunya), que parlarà sobre “La premsa a les escoles”; Carlos Ortiz (Bibliotecari escolar contractat per l'AMPA de l'Institut Menéndez y Pelayo i participant als grups de treball de biblioteques escolars del COBDC i Bibliomèdia), amb una aportació sobre “Biblioteca escolar i competència informacional”; Mònica Lablanca (Directora de Cugat.cat), amb “Mitjans de comunicació locals i comarcals i creació de l’esperit crític. El cas dels mitjans de comunicació municipals de Sant Cugat” i un membre de l’equip del Gabinet de Comunicació i Educació que parlarà sobre “Mitjans de comunicació i Media and Information Literacy (MIL)”.

La Jornada també comptarà amb dues conferències principals: una a càrrec de José Manuel Pérez Tornero (Càtedra Unesco d’Alfabetització Mediàtica de la UAB), sobre “Què és el Media and Information Literacy (MIL) i com és d’important per al desenvolupament personal al llarg de la vida”, i una altra de Salvador Alsius (vicepresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya) dedicada al projecte “EduCAC”. Completaran el programa una segona taula rodona i una sessió de presentació de comunicacions.

Aquesta jornada acadèmica és una iniciativa de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) i compta amb la col·laboració de la Càtedra Unesco d’Alfabetització Mediàtica (UAB), el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Estudis de Comunicació i Informació de la Universitat Oberta de Catalunya, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, el Gabinet de Comnunicació i Educació de al UAB, el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB).

Per a més informació:

Programa provisional de la Jornada

Enllaç inscripció (gratuïta)

Web Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB)

 

Marta Civil i Serra, ponente en la Jornada sobre Alfabetización Informacional y Mediática para una Ciudadanía Crítica

El objetivo de la jornada es reflexionar sobre la alfabetización mediática e informacional como herramienta para fomentar la capacidad crítica de la población, en todas las edades. Se trata de una iniciativa organizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB), el 30 de noviembre en Bellaterra, con la colaboración del InCom-UAB

Bellaterra, 28-09-2018. La investigadora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), Marta Civil i Serra, ha sido invitada a participar como ponente en la Jornada sobre Alfabetización Informacional y Mediática para una Ciudadanía Crítica, que organiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB) el viernes 30 de noviembre, de las 9.30h a las 18h, en el Aula Magna de esta facultad, en el campus de Bellaterra.

La aportación de Marta Civil i Serra versará sobre “Los graduados en comunicación: ¿qué rol pueden jugar en la enseñanza de la competencia informacional y mediática en las escuelas?”, en el marco de la primera mesa redonda de la jornada, que se celebrará de las 12h a las 14h, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB). En la mesa redondo también participarán Núria de José (Col·legi de Periodistes de Catalunya), que hablará sobre “La prensa en las escuelas”; Carlos Ortiz (Bibliotecario escolar contratado por la AMPA del Institut Menéndez y Pelayo y participante en los grupos de trabajo de bibliotecas escolares del COBDC y Bibliomèdia), con una aportación sobre “Biblioteca escolar y competencia informacional”; Mònica Lablanca (Directora de Cugat.cat), con “Medios de comunicación locales y comarcales y creación del espíritu crítico. El caso de los medios de comunicación municipales en Sant Cugat” y un miembro del equipo del Gabinete de Comunicación y Educación que hablará sobre “Medios de comunicación y Media and Information Literacy (MIL)”.

La Jornada también contará con dos conferencias principales: una a cargo de José Manuel Pérez Tornero (Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática de la UAB), sobre “Qué es el Media and Information Literacy (MIL) y cómo es de importante para el desarrollo personal a lo largo de la vida”, y otra de Salvador Alsius (vicepresidente del Consell de l’Audiovisual de Catalunya) dedicada al proyecto “EduCAC”. Completarán el programa una segunda mesa redonda y una sesión de presentación de comunicaciones.

Esta jornada académica es una iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB) y contarà con la colaboración de la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática (UAB), el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Estudios de Información y Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya, la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona, el Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB, el Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya y el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB).

Para más información:

Programa provisional de la Jornada

Enlace inscripción (gratuita)

Web Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB)