Membres de l’InCom-UAB organitzen una taula sobre comunicació i salut en el XI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

Els investigadors de l’nCom-UAB José Luis Terrón i Carmen Peñafiel, juntament amb Daniel Catalán, organitzen la taula ‘Comunicació i promoció de la salut’ en el proper congrés Latina que se celebrarà el desembre a La Laguna (Canarias). El termini per enviar comunicacions, que poden ser en castellà, anglès o francès, s’obrirà el 26 de març i es tancarà el 12 de novembre de 2019

Bellaterra / La Laguna (Tenerife, Canarias), 14-03-2019. Els membres de l’InCom-UAB José Luis Terrón, director d’SCOMLab Comunicació i Salut (InCom-UAB), i Carmen Peñafiel, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, juntament amb Daniel Catalán, de la Universidad Carlos III de Madrid, organitzen la taula ‘Comunicació i promoció de la salut’, en el marc del XI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que se celebrarà a La Laguna (Tenerife) del 2 al 4 de desembre de 2019.

Per sisè any consecutiu, membres de l’InCom-UAB organitzen una taula sobre comunicació i salut en el Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. La corresponent a aquest any porta el títol genèric de ‘Comunicació i promoció de la salut’ i es desenvoluparà el 5 de desembre de 2019. Les comunicacions, després de la seva avaluació, també podran presentar-se virtualment.

Concha Colomer –al llibre Promoción de la salud y cambio social– escrivia que “la salut està profundament influïda per variables socials (…). La promoció de la salut, a diferència de l’aproximació mèdica centrada en la malaltia, aplica una estratègia global que es dirigeix a la població en el seu conjunt i no només als malalts; al desenvolupament de la salut i a les causes socials i no només al biològic”. Per la seva banda, la OMS ens diu que “la promoció de la salut és el procés que permet a les persones incrementar el seu control sobre els determinants de la salut i, en conseqüència, millorar-la”. Per aconseguir aquest empoderament les mediacions comunicatives juguen un paper rellevant. En aquesta taula es vol, d’una banda, centrar la nostra atenció en el paper d’aquestes mediacions comunicatives, sigui quin sigui el format i fos quin fos el suport, com a vehicles per promocionar la salut i rebre comunicacions que reflexionen sobre aquestes mediacions o donin a conèixer propostes concretes o investigacions empíriques. Però, d’una altra, es deixa obert un espai per incorporar altres comunicacions que no se centren en la promoció de la salut i que giren en relació amb les mediacions comunicatives i la salut/malaltia.

El termini per enviar comunicacions s’obre el 26 de març i es tancarà el 8 de novembre de 2019.

Per a més informació:

Web Congrés

 

Miembros del InCom-UAB organizan una mesa sobre comunicación y salud en el XI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

Los investigadores del InCom-UAB José Luis Terrón y Carmen Peñafiel, junto con Daniel Catalán, organizan la mesa ‘Comunicación y promoción de la salud’ en el próximo congreso Latina que se celebrará en diciembre en La Laguna (Canarias). El plazo para enviar comunicaciones, que pueden ser en castellano, inglés o francés, se abrirá el 26 de marzo y se cerrará el 12 de noviembre de 2019

Bellaterra / La Laguna (Tenerife, Canarias), 14-03-2019. Los miembros del InCom-UAB José Luis Terrón, director de SCOMLab Comunicación y Salud (InCom-UAB), y Carmen Peñafiel, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, junto a Daniel Catalán, de la Universidad Carlos III de Madrid, organizan la mesa ‘Comunicación y promoción de la salud’, en el marco del XI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que se celebrará en La Laguna (Tenerife) del 2 al 4 de diciembre de 2019.

Por sexto año consecutivo, miembros del InCom-UAB organizan una mesa sobre comunicación y salud en el Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. La correspondiente a este año lleva el título genérico de ‘Comunicación y promoción de la salud’, y se desarrollará el 5 de diciembre de 2019. Las comunicaciones, tras su evaluación, también podrán presentarse virtualmente.

Escribía Concha Colomer –en su libro Promoción de la salud y cambio social– que “la salud está profundamente influida por variables sociales (…). La promoción de la salud, a diferencia de la aproximación médica centrada en la enfermedad, aplica una estrategia global que se dirige a la población en su conjunto y no sólo a los enfermos; al desarrollo de la salud y a las causas sociales y no sólo a lo biológico”. Por su parte, la OMS nos dice que “la promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y, en consecuencia, mejorarla”. Para lograr ese empoderamiento las mediaciones comunicativas juegan un papel relevante. En esta mesa se quiere, por un lado, centrar nuestra atención en el papel de dichas mediaciones comunicativas, sea cual sea el formato y fuese cual fuese el soporte, como vehículos para promocionar la salud y recibir comunicaciones que reflexionen sobre estas mediaciones o den a conocer propuestas concretas o investigaciones empíricas. Pero, por otro, se deja abierto un espacio para incorporar otras comunicaciones que no se centren en la promoción de la salud y que giren en relación con las mediaciones comunicativas y la salud /enfermedad.

El plazo para enviar comunicaciones se abre el 26 de marzo y se cerrará el 8 de noviembre de 2019.

Para más información:

Web Congreso