Participació de l’InCom-UAB al seminari intermedi de seguiment dels projectes RELIG2017

Amparo Huertas Bailén i Montserrat Santamarina van presentar l’estat del projecte d’investigació “Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3” al segon seminari de seguiment organitzat per l'entitat finançadora —la Direcció General d'Afers Religiosos, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya— el 6 de març de 2019

Bellaterra / Barcelona, 12-03-2019. Amparo Huertas Bailén, directora de l'InCom-UAB i coordinadora del projecte “Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi I elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3”, va explicar els avanços realitzats sobre el marc teòric, així com el desenvolupament del treball de camp al segon seminari de seguiment planificat per la Direcció General d’Afers Religiosos, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, celebrat a Barcelona el 6 de març de 2019. També hi va assistir Montserrat Santamarina, que col·labora amb una contracte temporal de Tècnica Mitjana de Suport a la Recerca.

Aquesta és la segona trobada dels 3 grups que van ser aprovats a la convocatòria del 2017 d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa (RELIG). Els altres dos projectes tracten sobre la migració xinesa i les pràctiques religioses (dirigit per Joaquín Beltrán Antolín, de la UAB) i les religiositats perifèriques (dirigit per Manuel Delgado Ruiz, de la UB).

Fitxes resum dels projectes atorgats

 

Participación del InCom-UAB en el seminario intermedio de seguimiento de los proyectos RELIG2017

Amparo Huertas Bailén y Montserrat Santamarina presentaron el estado del proyecto de investigación “Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3” en el segundo seminario de seguimiento organizado por la entidad financiadora —la Dirección General de Asuntos Religiosos, Departamento de Justicia, Generalitat de Catalunya— el 6 de marzo de 2019

Bellaterra / Barcelona, 12-03-2019. Amparo Huertas Bailén, directora del InCom-UAB y coordinadora del proyecto “Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3”, explicó los avances realizados sobre el marco teórico, así como el desarrollo del trabajo de campo en el segundo seminario de seguimiento planificado por la Dirección General de Asuntos Religiosos, Departamento de Justicia, Generalitat de Catalunya, celebrado en Barcelona el 6 de marzo de 2019. También asistió Montserrat Santamarina, que colabora con un contrato temporal de Técnica Medio de Apoyo a la Investigación.

Esta es el segundo encuentro de los 3 grupos que fueron aprobados en la convocatoria de 2017 de ayudas a proyectos de investigación en el ámbito de la diversidad religiosa (RELIG). Los otros dos proyectos tratan sobre la migración china y las prácticas religiosas (dirigido por Joaquín Beltrán Antolín, de la UAB) y las religiosidades periféricas (dirigido por Manuel Delgado Ruiz, de la UB).

Fichas resumen de los proyectos otorgados