Membres de l’InCom-UAB participen en un llibre sobre interculturalitat i desenvolupament social editat a Mèxic

Amparo Huertas Bailén i Yolanda Martínez Suárez han publicat el capítol "La adaptación de la población migrante desde sus consumos culturales" a l’obra coral Diversidades. Perspectivas multidisciplinarias para el estudio de la interculturalidad y el desarrollo social, coordinada per Francesco Gervasi i editada per la Universidad Autónoma de Coahuila i Ediciones de Laurel, Mèxic

Bellaterra / Coahuila (Mèxic), 18‒07‒2016. Amparo Huertas Bailén i Yolanda Martínez Suárez, a partir del seu treball en el marc del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (2014/SGR-01594) adscrit a l’InCom-UAB, reflexionen sobre la diversitat interna que es dóna en els contextos migrants a partir de l’anàlisi del consum cultural, especialment de l’oferta mediàtica. Les autores aborden els nous espais simbòlics culturals que emergeixen amb les migracions des de la perspectiva de la seva fluïdesa, mobilitat i flexibilitat.

El capítol es vertebra en tres aspectes fonamentals: a) la perspectiva de gènere en contextos de diversitat cultural, b) el paper de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la comunicació interpersonal transnacional i les possibilitats d’accés que ofereixen davant de l’oferta mediaticocultural i c) el paper de les associacions socioculturals de la població migrada en nom de la convivència.

El text respon a un call for internacional, amb un rigorós sistema de blind peer review, llançat amb l’objectiu de reflexionar multidisciplinàriament sobre la diversitat i la interculturalitat en les societats contemporànies globals, així com sobre les aportacions teòriques i metodològiques per al seu estudi. En total, hi han participat 25 autors, procedents de diferents universitats, com la Universidad Universidad Autónoma de Coahuila (Mèxic), la Universidad de Granada (Espanya) o la Universitat de València (Espanya), a més de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Accés al capítol:

HUERTAS BAILÉN, Amparo; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2016): "La adaptación de la población migrante desde sus consumos culturales", a GERVASI, Francesco, coord.: Diversidades. Perspectivas multidisciplinarias para el estudio de la interculturalidad y el desarrollo social [En línia]. Coahuila (Mèxic): Universidad Autónoma de Coahuila; Ediciones de Laurel, pàgs. 185‒210.

HUERTAS BAILÉN, Amparo; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2016): "La adaptación de la población migrante desde sus consumos culturales", a GERVASI, Francesco, coord.: Diversidades. Perspectivas multidisciplinarias para el estudio de la interculturalidad y el desarrollo social [En línia]. Coahuila (Mèxic): Universidad Autónoma de Coahuila; Ediciones de Laurel, pàgs. 185‒210.

 

Miembros del InCom-UAB participan en un libro sobre interculturalidad y desarrollo social editado en México

Amparo Huertas Bailén y Yolanda Martínez Suárez han publicado el capítulo "La adaptación de la población migrante desde sus consumos culturales" en la obra coral Diversidades. Perspectivas multidisciplinarias para el estudio de la interculturalidad y el desarrollo social, coordinada por Francesco Gervasi y editada por la Universidad Autónoma de Coahuila y Ediciones de Laurel, México

Bellaterra / Coahuila (México), 18‒07‒2016. Amparo Huertas Bailén y Yolanda Martínez Suárez, a partir de su trabajo en el marco del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (2014/SGR-01594) adscrito al InCom-UAB, reflexionan sobre la diversidad interna que se da en los contextos migrantes a partir del análisis del consumo cultural, especialmente de la oferta mediática. Las autoras abordan los nuevos espacios simbólicos culturales que emergen con las migraciones desde la perspectiva de su fluidez, movilidad y flexibilidad.

El capítulo se vertebra en tres aspectos fundamentales: a) la perspectiva de género en contextos de diversidad cultural, b) el papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la comunicación interpersonal transnacional y las posibilidades de acceso que ofrecen ante la oferta mediático-cultural diversa y c) el papel de las asociaciones socioculturales de la población migrada en aras de la convivencia.

El texto responde a un call for internacional, con un riguroso sistema de blind peer review, lanzado con el objetivo de reflexionar multidisciplinariamente sobre la diversidad y la interculturalidad en las sociedades contemporáneas globales, así como sobre los aportes teóricos y metodológicos para su estudio. En total, han participado 25 autores, procedentes de diferentes universidades, como la Universidad Autónoma de Coahuila (México), la Universidad de Granada (España) o la Universidad de Valencia (España), además de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Acceso al capítulo:

HUERTAS BAILÉN, Amparo; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2016): "La adaptación de la población migrante desde sus consumos culturales", en GERVASI, Francesco, coord.: Diversidades. Perspectivas multidisciplinarias para el estudio de la interculturalidad y el desarrollo social [En línea]. Coahuila (México): Universidad Autónoma de Coahuila; Ediciones de Laurel, pp. 185‒210.