Conveni marc de col·laboració entre l’InCom-UAB i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB)

Les dues institucions signen l’acord per treballar i unir esforços en recerca i formació especialitzada en l’àmbit de continguts digitals i videojocs. Per part de l’InCom-UAB, la col·laboració es materialitza sobretot a través de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (InCom-UAB / UVic-UCC), dirigit per la investigadora Ruth S. Contreras

Bellaterra / Barcelona, 14‒07‒2016. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives adcrita a la Unviersitat de Barcelona (ENTI-UB) han signat un conveni marc de col·laboració. Es tracta del primer acord entre ambdues institucions i neix amb la voluntat de facilitar l’intercanvi d’informació, l’assessorament en projectes, i la direcció i desenvolupament del disseny i construcció de prototips. A més a més, també contempla la col·laboració en docència, pràctiques professionals dels estudiants i el suport en l’organització de jornades i congressos especialitzats. En conveni té una durada d’un any, prorrogable per períodes anuals successius.

L’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / Uvic-UCC), dirigit per la investigadora Ruth S. Contreras, serà l’encarregat de la implementació d’aquesta col·laboració.

L’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) té com a objectiu la formació d’estudiants en la creació i la producció de continguts digitals interactius, videojocs, serious games i aplicacions, desenvolupant competències en l’àmbit del disseny, programació i narració. El curs 2013?2014, ENTI-UB va començar a impartir els estudis de Grau Universitari en Videojocs, la primera titulació en aquests estudis en l’àmbit de les universitats catalanes.

Per a més informació:

Web ENTI-UB

Web Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / Uvic-UCC)

 

Convenio marco de colaboración entre el InCom-UAB y la Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB)

Las dos instituciones firman el acuerdo para trabajar y unir esfuerzos en investigación y formación especializada en el ámbito de contenidos digitales y videojuegos. Por parte del InCom-UAB, la colaboración se materializa sobre todo a través del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (InCom-UAB / UVic-UCC), dirigido por la investigadora Ruth S. Contreras

Bellaterra / Barcelona, 14‒07‒2016. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) y la Escola de Noves Tecnologies Interactives adcrita a la Universitat de Barcelona (ENTI-UB) han firmado un convenio marco de colaboración. Se trata del primer acuerdo entre ambas instituciones y nace con la voluntad de facilitar el intercambio de información, el asesoramiento en proyectos, y la dirección y desarrollo del diseño y construcción de prototipos. Además, también contempla la colaboración en docencia, prácticas profesionales de los estudiantes y el apoyo en la organización de jornadas y congresos especializados. En convenio tiene una duración de un año, prorrogable por periodos anuales sucesivos.

El Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB / Uvic-UCC), dirigido por la investigadora Ruth S. Contreras, será el encargado de la implementación de esta colaboración.

La Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) tiene como objetivo la formación de estudiantes en la creación y la producción de contenidos digitales interactivos, videojuegos, serious games y aplicaciones, desarrollando competencias en el ámbito del diseño, programación y narración. El curso 2013?2014, ENTI-UB empezó a impartir los estudios de Grado Universitario en Videojuegos, la primera titulación en estos estudios en el ámbito de las universidades catalanas.

Para más información:

Web ENTI-UB

Web Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / Uvic-UCC)