Miquel de Moragas i Spà publica un capítol sobre comunicació i ciutat a l’obra col·lectiva Comunicación, cultura e esferas de poder

El llibre, coordinat per Margarita Ledo i María Immacolata Vassallo, recull les principals ponències del XIII Congreso Internacional IBERCOM, celebrat a Santiago de Composel·la els dies 29 i 30 de maig de 2013

Bellaterra / São Paulo (Brasil), 11–01–2016. El professor emèrit del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) i fundador de l’InCom-UAB Miquel de Moragas i Spà publica el capítol “Comunicación, medios, ciudad y ciudadanía”, a l’obra col·lectiva Comunicación, cultura e esferas de poder, coordinada per Margarita Ledo i María Immacolata Vassallo.

Miquel de Moragas i Spà reflexiona sobre la simbologia, la comunicació i la ciutat, a partir d’una recerca personal centrada en el cas de Barcelona. Segons Moragas i Spà, “l’exercici de la “ciutadania” (de la participació social) es manifesta en dos “espais” (o “llocs”) que s’entrecreuen: l’espai mediàtic i l’espai urbà, ambdós en els seus nous procesos de transformació cap a la globalització”.

El capítol, estructurat en deu epígrafs, aprofundeix en els nous conceptes de ciutadania; la ciutat i l’espai públic; l’erosió de l’espai públic; monuments i espais de convivència; les marques; cap a una nova economia simbòlica de ciutat; el carrer com a llar del flâneur (concepte utilitzat per Walter Benjamin, com a sinònim de “passejant, observador de la ciutat”); la dicotomia entre “la ciutat inventada pels turistes i la ciutat viscuda pels ciutadans”; i la participació ciutadana, a la xarxa i al carrer.

El llibre Comunicación, cultura e esferas de poder, publicat el 2015 a São Paulo (Brasil), s’ha pogut editar gràcies al suport de l’Escola de Cominicações e Artes de la Universidade de São Paulo, l’Associação Ibero-Americana de Comunicação (Assibercom), l’Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicación (Agacom), la Universidad de Santiago de Composela, els Estudos Audiovisuais d’aquesta mateixa universitat i la xarxa Real_Code.

L’obra està dedicada a la memòria de l’investigador, escriptor i director de cinema argentí, d’origen espanyol, Octavio Getino (1935–2012), considerat un referent en l’àmbit dels estudis sobre indústries culturals llatinoamericanes.

 

Miquel de Moragas i Spà publica un capítulo sobre comunicación y ciudad en la obra colectiva Comunicación, cultura e esferas de poder

El libro, coordinado por Margarita Ledo y María Immacolata Vassallo, recoge las principales ponencias del XIII Congreso Internacional IBERCOM, celebrado en Santiago de Composela los días 29 y 30 de mayo de 2013

Bellaterra / São Paulo (Brasil), 11–01–2016. El professor emérito del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura (UAB) y fundador del InCom-UAB Miquel de Moragas i Spà publica el capítulo “Comunicación, medios, ciudad y ciudadanía”, en la obra colectiva Comunicación, cultura e esferas de poder, coordinada por Margarita Ledo y María Immacolata Vassallo.

Miquel de Moragas i Spà reflexiona sobre la simbología, la comunicación y la ciudad, a partir de una investigación personal centrada en el caso de Barcelona. Según Moragas i Spà, “el ejercicio de la “ciudadanía” (de la participación social) es manifiesta en dos “espacios” (o “lugares”) que se entrecruzan: el espacio mediático y el espacio urbano, ambos en sus nuevos procesos de transformación hacia la globalización”.

El capítulo, estructurado en diez epígrafes, profundiza en los nuevos conceptos de ciudadanía; la ciudad y el espacio público; la erosión del espacio público; monumentos y espacios de convivencia; las marcas; hacia una nueva economía simbólica de ciudad; la calle como hogar del flâneur (concepto utilizado por Walter Benjamin, como sinónimo de “paseante, observador de la ciudad”); la dicotomía entre “la ciudad inventada por los turistas y la ciudad vivida por los ciudadanos”; y la participación ciudadana, en la red y en la calle.

El libro Comunicación, cultura e esferas de poder, publicado en 2015 en São Paulo (Brasil), se ha podido editar gracias al apoyo de la Escola de Cominicações e Artes de la Universidade de São Paulo, la Associação Ibero-Americana de Comunicação (Assibercom), la Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicación (Agacom), la Universidad de Santiago de Composela, los Estudos Audiovisuais de esta misma universidad y la red Real_Code.

La obra está dedicada a la memoria del investigador, escritor y director de cine argentino, de origen español, Octavio Getino (1935–2012), considerado un referente en el ámbito de los estudios sobre industrias culturales latinoamericanas.