Nova estada de recerca de Flor Micaela Ramírez Leyva a l’InCom-UAB

La seva estada, del 8 al 19 de juliol, s’ha emmarcat en la línia de treball sobre comunicació i salut dins del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup consolidat de recerca (2017 SGR 0760)

Bellaterra, 25-07-2019. La professora del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara (Mèxic) i investigadora col·laboradora de l’InCom-UAB, Dra. Flor Micaela Ramírez Leyva, ha fet una estada de recerca postdoctoral a l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), del 8 al 19 de juliol de 2019.

La seva estada s’ha emmarcat en la línia de treball del Laboratori de Comunicació i Salut (SCOMLab InCom-UAB), sota la direcció del Dr. José Luis Terrón. Aquest laboratori forma part del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), dirigit per la directora de l’InCom-UAB, Dra. Amparo Huertas Bailén, reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup consolidat de recerca per al període 2017‒2020, del qual la professora Ramírez Leyva també en forma part.

Durant les dues setmanes de la seva estada, Ramírez Leyva ha treballat en el desenvolupament de la metodologia i instruments de codificació pel projecte sobre “Condicionantes de salud, obesidad y sobrepeso en la prensa digital”. Amb José Luis Terrón han avançat en l’elaboració de l’article en curs, escrit conjuntament, titulat “Noticias y frames de salud en televisión mexicana. Enfoque sobre contenidos y perspectiva de género”.

Paral·lelament, ha mantingut una reunió de treball amb Amparo Huertas Bailén, en qualitat de coordinadora de la col·lecció Atlántica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB), per explorar possibles vies de col·laboració acadèmiques.

Aquestes activitats se sumen al conjunt de projectes que la professora Ramírez Leyva ha vingut desenvolupant durant les seves darreres visites de treball a l’InCom-UAB, en l’àmbit de l’anàlisi de diverses problemàtiques socioculturals relacionades amb el camp de la comunicació i la salut, i que enforteixen el vincle entre l’InCom-UAB i el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara (Mèxic).

Una de les darreres col·laboracions més destacada ha estat el capítol escrit per Flor Micaela Ramírez Leyva i José Luis Terrón titulat “Visibilidad de mujeres y paridad de género en las noticias sobre salud en televisión mexicana”, publicat al llibre coordinat per Daniel Catalán, Carmen Peñafiel i José Luis Terrón ¿Por qué la comunicación en salud es importante? (Madrid: Aranzandi Thomson Reuters, 2019).

Fotografia (d’esquerra a dreta): La directora de l’InCom-UAB, Dra. Amparo Huertas Bailén, i la investigadora Flor Micaela Raírez Leyva, a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB)

 

Nueva estancia de investigación de Flor Micaela Ramírez Leyva al InCom-UAB

Su estancia, del 8 al 19 de julio, se ha enmarcado en la línea de trabajo sobre comunicación y salud dentro del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), reconocido por la Generalitat de Catalunya como grupo consolidado de investigación (2017 SGR 0760)

Bellaterra, 25-07-2019. La profesora del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara (México) e investigadora colaboradora del InCom-UAB, Dra. Flor Micaela Ramírez Leyva, ha realizado una estancia de investigación postdoctoral en el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), del 8 al 19 de julio de 2019.

Su estancia se ha enmaarcado en la línea de trabajo del Laboratorio de Comunicación y Salud (SCOMLab InCom-UAB), bajo la dirección del Dr. José Luis Terrón. Este laboratorio forma parte del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), dirigido por la directora del InCom-UAB, Dra. Amparo Huertas Bailén, reconocido por la Generalitat de Catalunya como grupo consolidado de investigación para el periodo 2017‒2020, del que la profesora Ramírez Leyva también forma parte.

Durante las dos semanas de su estancia, Ramírez Leyva ha trabajado en el desarrollo de la metodología e instrumentos de codificación para el proyecto sobre “Condicionantes de salud, obesidad y sobrepeso en la prensa digital”. Con José Luis Terrón han avanzado en la elaboración de su artículo en curso, escrito conjuntamente, titulado “Noticias y frames de salud en televisión mexicana. Enfoque sobre contenidos y perspectiva de género”.

Paralelamente, ha mantenido una reunión de trabajo con Amparo Huertas Bailén, en calidad de coordinadora de la colección Atlántica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB), para explorar posibles vías de colaboración académicas.

Estas actividades se suman al conjunto de proyectos que la profesora Ramírez Leyva ha venido desarrollando durante sus últimas visitas de trabajo en el InCom-UAB, en el ámbito del análisis de distintas problemáticas socioculturales relacionadas con el campo de la comunicación y la salud, y que fortalecen el vínculo entre el InCom-UAB y el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara (México).

Una de las últimas colaboraciones más destacadas ha sido el capítulo escrito por Flor Micaela Ramírez Leyva y José Luis Terrón titulado “Visibilidad de mujeres y paridad de género en las noticias sobre salud en televisión mexicana”, publicado en el libro coordinado por Daniel Catalán, Carmen Peñafiel y José Luis Terrón ¿Por qué la comunicación en salud es importante? (Madrid: Aranzandi Thomson Reuters, 2019).

Fotografía (de izquierda a derecha): La directora del InCom-UAB, Dra. Amapro Huertas Bailén, y la investigadora Flor Micaela Raírez Leyva, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB)