La investigadora Ruth S. Contreras Espinosa publica un article sobre jugadors, escriptors i influencers, a la Revista Latina de Comunicación Social

El text, escrit amb les investigadores de la UPF María-José Establés i María del Mar Guerrero Pico, forma part del darrer número de la Revista Latina de Comunicación Social, i analitza com els hobbies mediàtics d’adolescents i joves es poden convertir en oportunitats de professionalització

Bellaterra/Tenerife (Illes Canàries), 02-09-2019. "Jugadores, escritores e influencers en redes sociales: procesos de profesionalización entre adolescentes = Gamers, writers and social media influencers: professionalisation processes among teenagers" és el títol de l’article científic que ha publicat la directora de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB /UVic-UCC) i professora de la UVic/UCC, Ruth S. Contreras Espinosa, amb les investigadores de la UPF María-José Establés i María del Mar Guerrero-Pico, a la Revista Latina de Comunicación Social, núm. 74, pàgs. 214-236 (2019).

“L’evolució de la indústria mediàtica ha precipitat profunds canvis en la forma en què els adolescents desenvolupen les seves competències i accedeixen a la producció transmèdia. En concret ens centrarem en l’aparició d’una zona gris on els hobbies mediàtics esdevenen en oportunitats de professionalització per als joves, i en oportunitats de benefici econòmic per a les indústries”, tal com afirmen les autores a la introducció de la seva aportació

L’article combina una perspectiva mixta de mètodes qualitatius i quantitatius, i integra tècniques de recol·lecció i anàlisi de dades de tall etnogràfic, estadístic i textual. En aquest context, segons Establés, Guerrero-Pico i Contreras Espinosa, “es detecten tres àmbits de professionalització: videojocs, escriptura creativa i xarxes socials amb les seves pròpies dinàmiques respecte al gènere dels adolescents i els recursos i plataformes utilitzats. (…) Els adolescents que empren processos de professionalització són una minoría i, dons d’aquest grup, és fonamental enfortir les competències que els permeten omprendre en quina mesura el seu treball beneficia econòmicament les companyies de comunicació.”

Accés a l’article:

ESTABLÉS, María José; GUERRERO PICO, María del Mar; CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S. (2019): "Jugadores, escritores e influencers en redes sociales: procesos de profesionalización entre adolescentes = Gamers, writers and social media influencers: professionalisation processes among teenagers" [En línia]. Revista Latina de Comunicación Social, núm. 74, pàgs. 214-236.

 

La investigadora Ruth S. Contreras Espinosa publica un artículo sobre jugadores, escritores e influencers, en la Revista Latina de Comunicación Social

El texto, escrito con las investigadoras de la UPF María-José Establés i María del Mar Guerrero Pico, forma parte del último número de la Revista Latina de Comunicación Social, y analiza cómo los hobbyes mediáticos de adolescentes y jóvenes se pueden convertir en oportunidades de profesionalización

Bellaterra/Tenerife (Islas Canarias), 02-09-2019. "Jugadores, escritores e influencers en redes sociales: procesos de profesionalización entre adolescentes = Gamers, writers and social media influencers: professionalisation processes among teenagers" es el título del artículo científico que ha publicado la directora del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB /UVic-UCC) y profesora de la UVic/UCC, Ruth S. Contreras Espinosa, con las investigadoras de la UPF María-José Establés y María del Mar Guerrero-Pico, en la Revista Latina de Comunicación Social, núm. 74, págs. 214-236 (2019).

“La evolución de la industria mediática ha precipitado profundos cambios en la forma en que los adolescentes desarrollan sus competencias y acceden a la producción transmedia. En concreto, nos centraremos en la aparición de una zona gris donde los hobbies mediáticos devienen en oportunidades de profesionalización para los jóvenes, y en oportunidades de beneficio económico para las industrias.”, tal como afirman las autoras en la introducción de su aportación.

El artículo combina una perspectiva mixta de métodos cualitativos y cuantitativos, e integra técnicas de recolección y análisis de datos de corte etnográfico, estatídistico y textual. En este contexto, según Establés, Guerrero-Pico i Contreras Espinosa, “se detectan tres ámbitos de profesionalización: videojuegos, escritura creativa y redes sociales con sus propias dinámicas con respecto al género de los adolescentes y los recursos y plataformas utilizados. (…) Los adolescentes que emprenden procesos de profesionalización son una minoría y, dentro de este grupo, es fundamental fortalecer las competencias que les permitan comprender en qué medida su trabajo beneficia económicamente a las compañías de comunicación.”

Acceso al artículo:

ESTABLÉS, María José; GUERRERO PICO, María del Mar; CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S. (2019): "Jugadores, escritores e influencers en redes sociales: procesos de profesionalización entre adolescentes = Gamers, writers and social media influencers: professionalisation processes among teenagers" [En línia]. Revista Latina de Comunicación Social, núm. 74, pàgs. 214-236.