Nova tesi doctoral sobre educar en xarxes per empoderar joves, defensada en el marc de Comress (InCom-UAB)

La investigadora Fernanda Mello ha desenvolupat la seva tesi doctoral en el marc del grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB), sota la direcció de la seva responsable, Carme Ferré-Pavia. L’acte públic de defensa es va dur a terme el divendres 3 de juliol, per via telemàtica, a causa de la pandèmia del Covid-19

 

Bellaterra, 09-07-2020. El 3 de juliol la ja doctora Fernanda Mello va defensar la seva tesi Empoderamiento de jóvenes en situación de riesgo social en Brasil: Formar en comunicación para la responsabilidad, el liderazgo y la participación en un mundo digital. Dirigida per la directora de Comress (InCom-UAB) i professora titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), Carme Ferré-Pavia, la tesi planteja el canvi de paradigma de formar en comunicació els joves en ambients de risc social, en la transició de la societat analògica a la digital.

Es tracta d’un estudi de llarg abast cronològic i que s’insereix en el camp de la participació-acció comunicativa. Amb la participació en tallers impartits, els test pre i post cursos amb grups tutoritzats i grups de control, així com entrevistes a mode d’història de vida, la tesi busca implementar i difondre un model que empenyi els joves en ambients de risc social a governar les seves vides.

Les conclusions mostren com l’impacte dels cursos fou positiu en la seva educació, índex de participació, lideratge i sentit ètic.

El tribunal, format per Mònica Figueras (Universitat Pompeu Fabra), Beatriz Peña Acuña (Universidad de Huelva) i Núria Simelio (Universitat Autònoma de Barcelona), fou un model de crítica suggerent i respectuosa. L’acte, tot i ser online per la situació del Covid-19, fou molt emotiu. La tesi va obtenir una qualificació d’Excel·lent, i en les properes setmanes es coneixerà si el treball rep la màxima distinció de cum laude.

 

Referència completa:

Mello, Fernanda (2020): Empoderamiento de jóvenes en situación de riesgo social en Brasil: Formar en comunicación para la responsabilidad, el liderazgo y la participación en un mundo digital. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (Universitat Autònoma de Barcelona). Directora de la tesi doctoral: Carme Ferré-Pavia. Data de defensa: 03-07-2020.