Llibres Archives - Pàgina 27 de 27 - OCC InCom-UAB

Història de la televisió a Catalunya. Josep M. Baget i Herms (1984)

(Ressenya de María Corominas, 1995). La televisió és un dels objectes d’estudi privilegiats pels investigadors de la comunicació a Catalunya que hi treballen, sobretot, des de la perspectiva de l’estruccura i les polítiques. La joventut -encara que ben relativa- del mitja, la rapidesa i la complexitat de les transformacions que experimenta, la seva incidencia social i la seva visibilitat són alguns dels factors que contribueixen a explicar que els estudis i les reflexions sobre aquest medi s’hagin orientat de forma molt oreferent a analitzar-ne el present i preveure’n -o projectar-neel futur, tot deixant-ne el passat en una segona posició. La …

Llegir més