Pablo Medina, autor principal d’un article sobre el valor de marca dels hospitals a través de Facebook, publicat a la revista Observatorio (OBS*)

L’article, escrit per Pablo Medina (InCom-UAB), Pilar Buil (Universitat Internacional de Catalunya) i de Robert L. Heath (University of Houston, Texas), estudia l’impacte estratègic de les xarxes socials en la difusió del valor de marca dels hospitals, a través de l’anàlisi dels perfils de Facebook de 400 hospitals dels Estats Units

Bellaterra, 09‒11‒2016. L’investigador de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) i membre del grup Comunicació i Salut (InCom-UAB) ha escrit, juntament amb Pilar Buil (Universitat Internacional de Catalunya) i Robert L. Heath (University of Houston, Texas), l’article “Establishing and Demonstrating US Hospital Brands Through Facebook”, publicat en el darrer número de la revista Observatorio (OBS*), corresponent al volum 10, número 3 (2016).

L’article analitza l’impacte estratègic de les xarxes socials en la difusió del valor de marca dels hospitals. Amb aquesta finalitat, s’analitzaren els perfils de Facebook de 400 hospitals dels Estats Units. Cada perfil es va examinar per determinar si en ell s’utilitzen els 10 indicadors estàndard que es relacionen amb l’arquitectura de marca. Els resultats indiquen que el 94% dels hospitals enquestats tenen un paper actiu a Facebook, però que només un utilitza la majoria dels indicadors recomanats.

Per una altra part, en l’article es conclou que la gestió professional d’aqueta xarxa social, l’ús més generalitzat del vídeo corporatiu i una orientació estratègica cap als resultats s’han convertit en pedres angulars per a la difusió efectiva de les marques dels hospitals a través de Facebook.

Font fotografia Pablo Medina: web Exit (Directori d’experts en el tractament de la informació).

Accés a l’article complet:

MEDINA, Pablo; BUIL, Pilar; HEATH, Robert L. (2016): “Establishing and Demonstrating US Hospital Brands Through Facebook” [En línia]. Observatorio (OBS*), vol. 10, núm. 3, pàgs. 20‒40. DOI: http://dx.doi.org/10.7458/obs1032016912

 

Pablo Medina, autor principal de un artículo sobre el valor de marca de los hospitales a través de Facebook, publicado en la revista Observatorio (OBS*)

El artículo, escrito Pablo Medina (InCom-UAB), Pilar Buil (Universidad Internacional de Cataluña) y de Robert L. Heath (University of Houston, Texas), estudia el impacto estratégico de las redes sociales en la difusión del valor de marca de los hospitales, a través del análisis de los perfiles de Facebook de 400 hospitales de los Estados Unidos

Bellaterra, 09‒11‒2016. El investigador del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) y miembro del grupo Comunicación y Salud (InCom-UAB) ha escrito, junto con Pilar Buil (Universidad Internacional de Cataluña) y Robert L. Heath (University of Houston, Texas), el artículo “Establishing and Demonstrating US Hospital Brands Through Facebook”, publicado en el último número de la revista Observatorio (OBS*), correspondiente al volumen 10, número 3 (2016).

El artículo analiza el impacto estratégico de las redes sociales en la difusión del valor de marca de los hospitales. Con este fin, se analizaron los perfiles de Facebook de 400 hospitales de los Estados Unidos. Cada perfil se examinó para determinar si en él se utilizan los 10 indicadores estándar que se relacionan con la arquitectura de marca. Los resultados indican que el 94% de los hospitales encuestados tiene un perfil activo en Facebook, pero que sólo uno utiliza la mayoría de los indicadores recomendados.

Por otra parte, en el artículo se concluye que la gestión profesional de esta red social, el uso más generalizado del vídeo corporativo y una orientación estratégica hacia los resultados se han convertido en piedras angulares para la difusión efectiva de las marcas de los hospitales a través de Facebook.

Fuente fotografía Pablo Medina: web Exit (Directorio de expertos en el tratamiento de la información).

Acceso al artículo completo:

MEDINA, Pablo; BUIL, Pilar; HEATH, Robert L. (2016): “Establishing and Demonstrating US Hospital Brands Through Facebook” [En línea]. Observatorio (OBS*), vol. 10, núm. 3, págs. 20‒40. DOI: http://dx.doi.org/10.7458/obs1032016912